‘Waarom worden Soeknandan en Orie niet net als Hausil opgesloten’

Ondanks redflags gaan directeuren vrijuit

De strafzaak in het Tweede Kanton tegen Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), werd vandaag voortgezet. De advocaten van Alibaks-Hausil, Murvin Dubois en Raoul Lobo, hebben elk hun pleidooi gehouden voor rechter Maytrie Kuldipsingh. Volgens Dubois, had zijn cliënt nimmer de intentie om de Centrale Bank te benadelen.

De tweede raadsman van Hausil, Raoul Lobo, begon zijn betoog met het artikel dat wij onlangs publiceerden, over het feit dat de directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken, Maikel Soekhnandan en de directeur Monetaire en Economische Aangelegenheden, William Orie van de Centrale Bank, vanwege een vertrouwensbreuk, buiten functie gesteld werden gesteld.

Lobo maakte de opmerking, dat er tijdens dit proces meerdere malen is gevraagd, waarom Soeknandan en Orie niet net als Hausil waren opgesloten. Deze vraag is na de verschillende belastende verklaringen ook gesteld door de media, maar de reputatie van Hausil was toen al beschadigd. Volgens Lobo, hebben Orie en Soeknandan alles gedaan om niet in het gevang te geraken. “Deze medeverdachten hebben er alle belang bij gehad om vrij als een vogel rond te vliegen”, aldus Lobo. In dezen bedoelde hij in het bijzonder Soeknandan, die allerlei bezwarende verklaringen heeft afgelegd tegen zijn cliënt en die zijn ook in het pleidooi opgesomd. De geloofwaardigheid over deze verklaringen liet toen volgens , te wensen over en nu de twee directeuren buiten functie zijn gesteld, is het plaatje volgens de jurist, ‘’compleet’’.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de twee directeuren altijd op een voetstuk geplaatst en er waren zoveel redflags tegen hen. Ondanks al deze redflags konden zij vrijuit gaan en er werden nooit kritische vragen gesteld, noch door het OM, noch de politie. Volgens de beide advocaten, is er geen case tegen Hausil, gezien de recente ontwikkelingen tegen de twee onlangs ontslagen directeuren. Lobo hoopt dat de bevoegde instanties net zo voortvarend zullen zijn als bij de arrestaties van de andere verdachten.

Volgens de raadsmannen is er ook geen zaak tegen Hausil, omdat de commissie ter ondersteuning van de Anti-corruptiewet niet geïnstalleerd was toen hun cliënt werd aangehouden. “De Anti-corruptiewet gaat namelijk over preventie, dat is de belangrijkste pijler van deze wet en niet strafvervolging. Als die commissie er niet is, dan is die wet niet uitvoerbaar. Op het moment dat Hausil werd aangehouden, was de commissie nog niet ingesteld, waardoor het hele vooronderzoek voor de aanhouding er nog niet was. Naar mijn mening, schiet je het doel van de wet voorbij om een nieuwe uit te voeren. Het OM had moeten wachten, want de wet was niet uitvoerbaar en ook niet handhaafbaar”, zegt Lobo in gesprek met journalisten. Beide raadsmannen hebben in hun pleidooi de verbalisant Z.P. aangehaald en gesteld, dat hij alleen maar bezig was de schuld te geven aan hun cliënt en dat is duidelijk te zien in de processen-verbaal. De zaak van Hausil staat 29 juli weer op de rol voor repliek.

 

More
articles