VALSE VACCINATIEBWIJZEN IN OMLOOP

Er zijn valse vaccinatiebewijzen in omloop. Dit werd bevestigd door zowel minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid als de waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), Radjesh Ori.

Deze zaak werd reeds drie weken geleden onder de aandacht gebracht van de gezondheidsautoriteiten. Er wordt onderzocht, hoe deze valse vaccinatiebewijzen in omloop zijn gebracht. Personen betalen naar verluidt, hoge bedragen voor een vervalst bewijs.

Dit geeft voor de zoveelste keer aan, dat sommige mensen op dit moment niet alleen een groot gevaar vormen voor anderen, maar dat zij nu ook een mogelijke vierde golf van het coronavirus kunnen veroorzaken. In het buitenland werd weken geleden al bekendgemaakt, dat personen proberen te reizen met vervalste vaccinatiebewijzen. Dit kan heel veel mensenlevens in gevaar brengen, omdat de persoon in kwestie ervoor gekozen heeft, zich met valse documenten te verplaatsen.

Personen die zich schuldig maken aan deze frauduleuze handelingen, zouden voor de consequenties moeten instaan. Het COVID-19-virus is niet om mee te grappen.

Laten we te allen tijde onze eigen verantwoordelijkheid nemen en eerlijk zijn. Waar we in ons land hopen dat het aantal coronabesmettingen afneemt, grijpt het virus wereldwijd steeds verder om zich heen. De varianten van het virus die nu de in de wereld zijn ontstaan, kunnen in bepaalde landen al voor een mogelijke zoveelste golf zorgen. Het is een kwestie van een integrale aanpak door elke regering.

Eenieder kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus.

Zolang de vaccinatiecampagnes nog niet zijn afgerond, moeten we ons allemaal aan de nodige maatregelen houden om zo verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ook na gevaccineerd te zijn, moet men zich aan de covid-regels houden.

Dit is lastig, maar echt noodzakelijk. Niet alleen voor de eigen gezondheid, maar ook die van je naasten en om ons zorgsysteem niet te doen instorten. Samen staan we sterk.

More
articles