EIND 2021 KOERSDALING

De wisselkoers ligt momenteel rond de SRD 20 voor de USD. In het nieuwe marktgebaseerde systeem van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is de hoogte van de wisselkoers gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de FX-transacties die zijn uitgevoerd door de commerciële banken en erkende wisselkantoren. De Centrale Bank zal alleen ingrijpen via een veilingsysteem, indien wanordelijke transacties geschieden op de valutamarkt. Om de toegang tot informatie te vergroten, zal de Centrale Bank de wisselkoers drie keer per dag publiceren: om 10.00 uur, 12.30 uur en 15.00 uur.

Het nieuwe wisselkoerssysteem, geïntroduceerd op 7 juni, is door de eerdere total lockdown, net een paar dagen online. Het doel van deze maatregel is om de inflatie te beteugelen door de geldhoeveelheid in Surinaamse dollars, te verminderen. De beoogde omvang en de samenstelling van de geldhoeveelheid, zullen worden vastgesteld in relatie tot de verwachte groei van de economie en beheersing van de inflatie. Monetaire financiering is niet langer toegestaan. Kortom, het nieuwe beleid van de Centrale Bank heeft tot doel, de inflatieverwachtingen te minimaliseren.

De Finabank en De Surinaamsche Bank (DSB) hebben de afgelopen weken hun klanten de mogelijkheid tot USD 5.000 en USD 6.000 te kopen, tegen een lagere wisselkoers. Dit bedrag is veel hoger, dan hetgeen de banken het afgelopen jaar hebben aangeboden. De lokale banken bieden deze bedragen aan tegen een wisselkoers, die 10% lager is dan de koers gepubliceerd door de Centrale Bank. Dit is een positieve ontwikkeling voor het resultaat van de externe rekeningen en zal ervoor zorgen dat de maatschappelijke geldhoeveelheid (M1) ook verder zal afnemen. De moederbank moest deze actie ondernemen vanwege een rekeningoverschot van 11% van het bbp, dit na zeven jaar lang slechte prestaties in de externe rekeningen. Hoewel een jaar van overschot misschien niet genoeg is om de vertraging op te heffen, is het een indicator van de afnemende druk op de wisselkoers. Volgens economen zal het overschot op de lopende rekening dit jaar toenemen tot 14,7% en zal de huidige officiële wisselkoers in lijn zijn met de reële wisselkoers. Daarom wordt er geschat, dat de gemiddelde wisselkoers stabiel zal blijven en zal in 2021 sluiten op 17,6 SRD voor de USD. Het nieuwe wisselkoersstelsel van de Centrale Bank is een nieuw monetair beleid, waarmee de moederbank de M1 beperkt, waardoor de basis van het groeitempo van de economie ook tot rust zal komen en de druk op de economie zal verminderen.

More
articles