MZ bezorgd: Vaccin-bereidheid zeer laag bij binnenlandbewoners

De bereidheid om het tot nog toe verkrijgbare vaccin in Suriname,  AstraZeneca, te accepteren, is zeer laag onder Marrons en bovenlandse inheemsen. Deze constatering is gebaseerd op informatie die de Medische Zending (MZ) heeft verzameld na consultatieronden met het traditioneel gezag en delen van de bevolking in het binnenland.

De afgelopen week bezochten vertegenwoordigers van de Medische Zending samen met hun Franse counterpart (CHOG ziekenhuis in Saint Laurent) Oost-Suriname, waar met de stamhoofden en andere gezagsdragers van de Paramaccaners en de Aucaners breedvoerig is gesproken over de dreiging van COVID-19 en de beschikbaarheid van de verschillende vaccins. Eerder werd ook gesproken met de granman van de Trio inheemsen en de Saramaccaners.

De granmans erkennen de noodzaak van het zich te laten vaccineren en hebben MZ gevraagd, zo spoedig mogelijk de informatie die met hen gedeeld is, ook te delen met hun onderdanen. Ze gaven aan dat de misinformatie het gedrag van hun onderdanen beïnvloedt en dat dit verregaande consequenties zal hebben voor de gezondheid van hun gemeenschappen.

Vanwege de uitgestrektheid van het gebied, staat de MZ voor enorme logistieke uitdagingen. De uitvoering van het communicatieplan van MZ, kan niet volledig worden opgestart, door het gebrek aan financiën. Het bezoeken van de diverse locaties in het binnenland om de gemeenschappen van de juiste informatie te voorzien, kost heel veel geld. Tot nog toe is het de MZ niet gelukt, de nodige financiën van de overheid en andere donoren, te verkrijgen. Ook de reguliere zorg staat onder druk, omdat ook voor de reguliere exploitatie, geen geld beschikbaar wordt gesteld.

Terwijl in verschillende delen van het binnenland uitbraken plaatsvinden met doden als gevolg en ziekenhuisopnamen, merkt de MZ op dat de bevolking de noodzaak van het handhaven van de MoHanA-maatregelen niet ten volle beseft.

Enkele donoren waaronder de PAHO, ACT en de Rotary hebben MZ ondersteund bij het vervaardigen van promotiemateriaal, trainen van een deel van het personeel om in enkele gebieden de awareness en vaccinatie, uit te voeren. Vanwege het ontbreken van communicatie  mogelijkheden in het verre binnenland, moeten deze materialen uiteindelijk in face to face voorlichtingssessies de gemeenschappen worden voorgehouden. Die bereikbaarheid is grotendeels afhankelijk van beschikbare middelen en voor een klein deel van redelijke weersomstandigheden.

More
articles