Verhoging bustarieven zal sector de das omdoen

Volgens de voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), Suraj Sahadew-Lall, zal een verhoging van de bustarieven naar een bedrag dat ligt boven de SRD 10, de sector definitief de das omdoen. Hij geeft aan dat de sector niet in staat is een verhoging af te wentelen op de burgers, omdat die reeds gebukt gaan onder de financieel moeilijke omstandigheden van het land. “We hebben gezien wat de laatste verhoging met de sector heeft gedaan. Er was meteen een afname te merken in het aantal mensen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer. Als men deze verhoging doordrukt, is het gedaan met de sector”, zegt de voorzitter.

Hij is van mening dat er gekeken moet worden naar andere mogelijkheden. Zo zou de overheid volgens Sahadew-Lall, de bushouders tegemoet kunnen komen met een maandelijks tarief of zou ze ervoor kunnen zorgen dat de bussen meerdere busritten per dag kunnen maken. “Als je meerdere ritten per dag maakt, kun je de kosten dekken, maar dan moet er gewerkt worden aan het verkeer. Minder filevorming of men moet ervoor zorgen, dat er een herstructurering komt op de routes. Bepaalde routes hebben te veel bussen. Men moet geen vergunningen meer geven en bepaalde zullen ingetrokken moeten worden”, aldus Sahadew-Lall.

De bushouders hebben de afgelopen week samen met het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), gesproken over een aanpassing van het huidige tarief. Een voorstel was een tarief van SRD 10, doch dit tarief is volgens sommige bushouders, niet eens genoeg om de kosten te dekken.

More
articles