China rapporteert eerste geval vogelgriep, bekend als H10N3-virus

Geen aanwijzingen voor besmetting mens op mens

Afgelopen dinsdag heeft de Nationale Gezondheidscommissie (NHC) in Beijing bevestigd, dat in een oostelijke provincie van China, een 41-jarige man geïnfecteerd werd geraakt met een zeldzame stam van vogelgriep, aangeduid als H10N3-virus. Volgens de NHC komen er in China verschillende soorten vogelgriepvirussen voor, en sporadisch mensen die in de pluimveesector werken, besmetten. Echter zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat H10N3-virus gemakkelijk mensen besmetten.

De gezondheidscommissie zei, dat op 28 mei, een diagnose werd vastgesteld op een inwoner uit Zhenjiang,  en er werd bevestigd, dat hij besmet was geraakt met het H10N3-virus. Volgens de gezondheidscommissie is de toestand van de besmette persoon nu wel stabiel en kan hierdoor ontslagen worden. De gezondheidscommissie gaf echter geen details, hoe de man besmet was geraakt met het vogelgriepvirus. De NHC gaf wél aan, dat er wereldwijd geen andere gevallen gemeld zijn van mensen die geïnfecteerd zijn geraakt met het H10N3-virus. “Een vogelgriepvirus is laag pathogeen, wat betekent dat het relatief minder ernstige ziekten in de pluimveesector aanricht en zeer onwaarschijnlijk een grootschalige uitbraak veroorzaakt”, aldus de NHC.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde, doordat de noodsurveillance, onder de lokale bevolking geen andere gevallen heeft gevonden, is de bron van de blootstelling van de besmette patiënt, op dit moment onbekend. “Zolang het virus in de pluimveesector blijft circuleren, zal de sporadische infectie van het virus bij mensen geen verrassing zijn”, stelde WHO. Filip Claes, regionaal laboratoriumcoördinator van het noodcentrum voor grensoverschrijdende dierziekten van de Voedsel- en Landbouworganisatie op het regionale kantoor voor Azië en de Stille Oceaan zei, dat de stam van vogelgriep ‘een niet veel voorkomend virus’ is.

In de afgelopen 40 jaar tot het jaar 2018 werden ongeveer 160 personen gediagnosticeerd, en zich geïsoleerd hadden vanwege het virus. Volgens Claes, zijn wilde vogels of watervogels in Azie, en enkele beperkte delen van Noord-Amerika de boosdoeners. Er is geen virus bij kippen gedetecteerd. “De analyse van de genetische gegevens van het virus, zullen nodig zijn bij het bepalen of het om oudere virussen gaat of als het een nieuwe mix van verschillende virussen is”, zei Claes.

Sinds de H7N9-stam ongeveer 300 mensen gedood heeft, in de jaren 2016-2017, zijn er tot nu toe geen opvallend aantallen geweest, waar mensen besmet zijn geraakt door het vogelgriep.

More
articles