MARKTEN DICHT, TOCH GEVAAR OP TROTTOIR

De gezondheidsautoriteiten hebben een risicovolle situatie in de hand gewerkt, door de marktverkopers van de Centrale Markt de straat op te laten gaan, om toch op de één of andere manier hun waren te kunnen verkopen. Zij vormen nu een bron van verspreiding van het COVID-19-virus. Van het in acht nemen van de covid-protocollen is totaal geen sprake. Mocht de situatie zo blijven, dan zullen de infectietrends en de cijfers zeker toenemen. De chaotische situatie rond de Centrale Markt, waar standhouders hun producten proberen te kopen, is een doorn in het oog van velen. Er waait zoveel stof op de groenten, het vlees en de vis. Dat kan voor ziekten zorgen. Ook staat iedereen te dicht op elkaar. Weinigen dragen een mondkapje, of het hangt onder hun kin. Inderdaad kun je daar beter boodschappen doen dan in de supermarkt, maar de nodige voorzieningen dienen daartoe getroffen te worden, om het verkopen op het trottoir een veilig verloop te doen hebben. Het coronagevaar is absoluut nog niet geweken. Weliswaar kan in deze tijd de anderhalve meter afstand van elkaar nauwelijks gecontroleerd worden, daarom moet de regering gevraagd worden, iets hieraan te doen, vooral als zij strategieën wil toepassen om COVID-19 te bestrijden. Met borden, lijnen en een andere manier van uitstalling, moeten zowel de regering als de marktverkopers langs de openbare wegen en nabij de markten, orde proberen te creëren. Aan het publiek wordt gevraagd, vooral de COVID-19-protocollen in acht te nemen bij het kopen van hun producten, ook al gebeurt dat in de open lucht. Ook zouden de betalingen het liefst contactdoos moeten worden gedaan door een ponsmachine te gebruiken. Er moeten zeker maatregelen genomen worden tegen chaos op de trottoirs in de binnenstad. De maatregelen moeten sowieso uitvoerbaar en toetsbaar zijn.  Keerpunt hoopt dat men tot het besef komt, dat corona echt bestaat en dat men rekening houdt met de algehele gezondheid.

More
articles