ROEIEN MET DE RIEMEN DIE JE HEBT

De online lessen binnen het onderwijs, blijken toch een groot probleem te zijn. De scholen zijn al geruime tijd gesloten vanwege de stijgende covid-cijfers. De regering heeft hierdoor besloten lessen via het internet te verzorgen. Ofschoon studenten nu de mogelijkheid hebben gratis gebruik te maken van websites die voor de scholen zijn ontwikkeld en gratis toegankelijk zijn, blijkt het volgen van online lessen, toch een groot probleem te zijn. Veel studenten hebben vanwege deze pandemie, een behoorlijke vertraging opgelopen. Het is best mogelijk dat zij vanwege de stijgende trend van besmettingen, weer een jaar school zullen verliezen. Keerpunt heeft echter ook geconstateerd, dat veel studenten door de online lessen minder gemotiveerd zijn. De lessen worden via WhatsApp opgestuurd en niet alle studenten nemen de tijd om de opdrachten goed te maken. Docenten moeten voortdurend achter de studenten aan zitten, anders komt het werk niet af. Docenten geven ook aan, dat de berichten wel gelezen worden, maar er geen reactie komt van de studenten, waarbij slechts een deel van de klas echt participeert. Leerlingen van de basisscholen begrijpen veelal de leerstof onvoldoende, waardoor zij meer begeleiding nodig hebben. Bepaalde ouders zijn daarom van mening, dat het model van online les volgen, niet werkt. Behalve hun dagelijkse werkzaamheden, worden zij nu ook belast met onderwijstaken. Volgens bepaalde ouders en of verzorgers, hebben zij de mogelijkheid niet om hun kinderen te helpen met hun schoolwerk. Keerpunt vindt, dat de regering haar best doet om mogelijkheden te bekijken om toch onderwijs te geven en ouders ook mee dienen te werken, want kinderen nu naar school sturen tijdens een derde golf, is onmogelijk en ouders dienen dat te beseffen. Ze moeten ook erop toezien, dat de online lessen optimaal gevolgd worden door hun kinderen. Daarenboven dienen zij op de hoogte gesteld te zijn, wat voor opdrachten hun kinderen van hun docent hebben gekregen. Ouders dienen hun kinderen ook erop te wijzen, dat ze de school toch serieus moeten nemen, ofschoon zij de mogelijkheid niet hebben om persoonlijk aanwezig te zijn. Als studenten zich niet inzetten of hun best niet doen toch iets te bereiken met de online lessen, zal het voor hen wel een verlieslatend schooljaar worden. Ook zal het ministerie van Onderwijs, een oplossingsmodel moeten vinden om ook kinderen met slecht opgeleide ouders te helpen. Zij kunnen hun kinderen namelijk niet helpen met hun studie. Docenten moeten niet alleen leerstof voor de studenten opsturen, maar indien mogelijk, zich ook inzetten om studenten via een Zoom sessie, onderwijs te geven. Voor degenen die zich geen internet kunnen permitteren, zal de docent een kleine bijeenkomst moeten organiseren, waarbij die om de zoveel tijd kleine groepjes helpt. De docent wordt per slot van rekening maandelijks betaald voor het verzorgen van onderwijs en niet de ouders, zij moeten daarom tenminste steun verlenen, waar zulks nodig is.

More
articles