Hoefdraad op Cuba

Volgens bekomen informatie, bevindt de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die door de justitie gezocht wordt in verband met een tegen hem lopend strafrechtelijk onderzoek, zich al geruime tijd op Cuba. Hoefdraad  was reeds een dag na de inauguratie van president Santokhi, spoorloos verdwenen.  Kort daarop meldde deze krant dat Hoefdraad met enkele lijfwachten ontleend aan de Centrale Bank van Suriname en door hem betaald, gesignaleerd was in Berbice (Oost-Guyana). Hij zou daar tijdelijk zijn onderkomen hebben gezocht in een luxueus appartement. Te midden van de COVID-19-pandemie en een gesloten grens met Guyana, werd de man geholpen met zijn gevolg Suriname te verlaten. Een naam van een oud-NDP-parlementariër zou Hoefdraad daarbij meer dan behulpzaam zijn geweest. Maanden achtereen bleef het onduidelijk waar Hoefdraad was en de verdachte nam zelfs twee advocaten in de arm om hem te verdedigen en zogenaamd zijn onschuld te bewijzen. In stede zelf terug naar Suriname te komen en lijfelijk aan het onderzoek mee te werken, verkoos hij te vluchten met tot voor kort onbekende bestemming.

De Surinaamse overheid huldde zich al die tijd in grote zwijgzaamheid over de man zijn verblijf, al is ze al enige tijd op de hoogte waar hij vertoeft. Voor wat betreft de opsporing van Hoefdraad, werd contact opgenomen met de Internationale Politie Organisatie, Interpol, om de man te kunnen signaleren en vervolgens te werken aan aanhouding en uitlevering aan Suriname. Van een succesvolle opsporing van Hoefdraad door Interpol is tot op heden niet veel terechtgekomen, omdat het voor ingewijden binnen justitie die op een eerlijke wijze de zaak willen behandelen en afhandelen, duidelijk is dat er binnen de leiding van het Korps Politie Suriname, obstructie wordt gepleegd om de zaak een vlot verloop te doen hebben.

Maar inmiddels  zijn er genoeg inlichtingen verzameld om te weten dat de man op Cuba is ondergedoken en zou Suriname aan de Cubaanse regering moeten vragen de man uit te leveren, zodat hij hier vervolgd kan worden voor de vermeende ernstige strafbare feiten en waarvoor andere medeverdachten  reeds in maandenlange hechtenis verkeren. Naar verluidt, vluchtte hij eerst naar Guyana  en reisde vervolgens via Curaçao naar de Dominicaanse Republiek om uiteindelijk  zijn toevlucht op Cuba te zoeken. De Surinaamse regering dient naar onze mening, ten spoedigste met een verklaring te komen in deze kwestie. Ook zal ze moeten verduidelijken waarom ze zich in grote zwijgzaamheid  hult  en er niet reeds bij Cuba het verzoek is gedaan de man uit te leveren of uitwijzen,  waardoor het misschien eenvoudiger wordt de man terug te halen en wel in het belang van een betere voltooiing van het strafrechtelijk onderzoek.

 

More
articles