Conflict of interest, Leo Brunswijk sinds april ook directielid EBS

Leo Brunswijk, de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk, die tevens president-commissaris is bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), is sinds 19 april ook benoemd tot directielid van het staatsbedrijf. Naar verluidt, heeft de benoeming plaatsgevonden door de Raad van Commissarissen. Uit het raadsbesluit blijkt dat Brunswijk per 1 februari 2021, is benoemd als team-member bij de directie en een maandelijkse vergoeding krijgt van SRD 22.500, exclusief belastingen. De benoeming werkt terug tot 1 februari. Er is geen ruchtbaarheid gegeven over deze benoeming.

Leo Brunswijk is sinds vorig jaar in vier raden van commissarissen (RvC’s) benoemd: de RvC van N.V. Havenbeheer, Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Energie Bedrijven Suriname (EBS) en Staatsolie. Vanuit de gemeenschap kwam kritiek op deze benoemingen.

Leo Brunswijk was van mening dat er onnodig kritiek op hem werd geleverd, omdat EBS en Staatsolie volgens hem, niet losgekoppeld kunnen worden van elkaar. Hij stelde dat zijn aanwezigheid in beide bedrijven niets te maken heeft met een conflict of interest.

Er is volgens een jurist, wel sprake van een conflict of interest in het geval, waarbij Brunswijk onderdeel is van de RvC en ook de rol van directielid vervult. “De RvC is tevens als toezichthouder aangesteld bij een bedrijf en die is belast met het toezicht op de directie (en de instelling) en staat hen met raad terzijde.

Het begrip ‘Raad van Commissarissen’ omvat in de Richtlijn mede het begrip ‘Raad van Toezicht’”, aldus de jurist. Volgens deskundigen is er daarom in ieder geval sprake van een conflict of interest, want hoe zal het raadslid en tevens voorzitter Brunswijk, toezicht houden op het directielid Brunswijk.

More
articles