DISPENSATIE AAN WIE EN VOOR WIE?

Om de COVID-19-pandemie  onder controle te krijgen en terug te dringen,  heeft de regering voor bepaalde dagen in de week, een complete lockdown ingesteld. Maar natuurlijk zijn er personen en instanties die door moeten kunnen gaan met hun werk en daar zijn vanwege de overheid, dispensaties aan verleend. Dit houdt in dat bepaalde personen zich tijdens de lockdown wel op de openbare weg mogen begeven, mits ze dat doen in het kader van strikt noodzakelijk te verrichten werkzaamheden.  Er gaan al weken geruchten dat de corruptie bij de dispensatieverstrekking heeft toegeslagen en dat ‘names and faces’  weer  de overhand hebben gekregen. Op sociale media werd zelfs gesuggereerd dat ‘schatjes’ en buitenvrouwen met dispensatiebrieven paraderen en die ook demonstratief aan de politie bij aanhouding op straat tonen. Maar dat kan natuurlijk niet en het is van belang dat de zaak moet worden uitgespit om al die gasten die helemaal geen recht hebben op een dispensatieregeling, uit het bestand te lichten. We willen het aantal covid-besmettingen toch terugdringen, of is corruptie nog steeds koning en zijn regels en getroffen maatregels, horigen? Keerpunt werd gerapporteerd  dat een vrachtwagen met brood, bestemd voor een westelijker gelegen district, teruggestuurd werd naar Paramaribo, omdat de dispensatiebrief ontbrak. Wat is dat nu weer voor onzin. Er is toch een delivery regeling en daaraan gekoppelde toestemming van de overheid? Is men zo chaotisch bezig dat men vergeten is, dat voedselleveranties naar de districten ongehinderd voortgang moeten kunnen vinden?  Een ander miskleun betreft het niet willen verlenen van een dispensatiebrief aan dierenartsen die naar onze mening, anytime zouden moeten kunnen uitrukken om zieke dieren te kunnen behandelen.  Veeartsen bijvoorbeeld moeten naar onze mening, op elk uur van de dag in staat  zijn een landbouwer  te kunnen assisteren met zijn zieke dieren. Een dierenarts heeft Keerpunt verteld, dat er veel dieren dood gaan, omdat hij de eigenaren niet kan bezoeken door het ontbreken van een dispensatiebrief, waar hij wel om heeft gevraagd, maar niet gekregen. Keerpunt hoopt dat dierenartsen wel op korte termijn over deze schriftelijke toestemming kunnen beschikken.

More
articles