Nationale Veiligheidscommissie geïnstalleerd

President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 7 mei op het Kabinet van de President, de Nationale Veiligheidscommissie geïnstalleerd. Het staatshoofd is voorzitter van de commissie en vicepresident Ronnie Brunswijk ondervoorzitter.

De president is constitutioneel primair verantwoordelijk voor de bescherming van de soevereiniteit en de binnenlandse veiligheid van de Republiek Suriname. De president benadrukt dat in het belang van het handhaven van de veiligheid en stabiliteit van ons land, het van belang is dat wij adequaat, snel en effectief kunnen reageren op interne en externe dreigingen op de soevereiniteit. Ter uitoefening van deze verantwoordelijkheid, heeft de regeringsleider gemeend om een Nationale Veiligheidscommissie in te stellen.

De taak van de commissie is om ondersteunend en adviserend op te treden in het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. “Uw primaire verantwoordelijkheid is daarom het ondersteunen van de president van de Republiek Suriname in het handhaven van de nationale veiligheid en vrede, het bewaren van de eenheid in ons land en het beschermen van de fundamentele beginselen van democratie en rechtsstaat”, aldus de president.

De Nationale Veiligheidscommissie moet onder leiding van de president, elke dreigende inbreuk op deze beginselen of elk dreigend geschil, dat kan leiden tot inbreuk op deze beginselen, onderzoeken en hiertoe de noodzakelijke maatregelen ter mitigeren van deze dreigingen, adviseren aan de president. Het uitgangspunt is middels gecoördineerd overleg, een vreedzame oplossing van deze dreigingen te realiseren.

De president kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking. “Het belang van de instandhouding van de fundamentele constitutionele beginselen van de democratische rechtsstaat moet onze leidraad zijn en het bewaken van de nationale veiligheid en de soevereiniteit van de Republiek Suriname zal onze missie zijn”, aldus de president.

 

More
articles