DE FRANSEN HEBBEN GELIJK

De Franse regering klaagt al weken dat illegale Haïtianen die zich in Suriname ophouden, nog steeds proberen de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over te steken. De Franse ambassadeur, zijne excellentie Antoine Joly, heeft kortgeleden de bezorgdheid van de Franse regering uitgesproken over dit probleem.

De ambassadeur bevestigde, dat een groot aantal Haïtiaanse asielzoekers reeds in grote groepen, is binnendrongen in Frans-Guyana. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Franse regering er bij Paramaribo op aandringt, harder op te treden en aan gezamenlijke politionele acties te werken die de stroom van Haïtianen moet terugdringen. Zoals de zaak thans is, is die voor de Franse autoriteiten absoluut onaanvaardbaar. Suriname gaat naar de mening van de Fransen, niet goed genoeg in op hun verzoek. Deze kwestie kan de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Frankrijk alleen maar onder zware druk plaatsen.  De Franse regering maakt zich terecht grote zorgen over de komst van het grote aantal Haïtianen, gezien de rampzalige gezondheidssituatie op Haïti, waar alle covid-varianten circuleren, waaronder ook de Zuid-Afrikaanse variant. Ook heeft Haïti zijn onderdanen nog geen enkele vaccin-prik toegediend. In dit kader heeft de Franse ambassade de regering van Suriname dringend verzocht om een onderhoud met de Surinaamse autoriteiten, om zo meer te weten te komen over de SLM-vluchten naar Haïti, de frequentie en bedoelingen van de reizigers om naar Suriname te vliegen.  Het moet volgens de Fransen beginnen met een serieuzer toezicht houden op het luchtverkeer. De focus moet ook gelegd worden op de strijd tegen de illegale mensensmokkel. Volgens de ambassadeur vormt de sociale onrust op Haïti, versterkt door de politieke crisis die veroorzaakt wordt door een grondwetshervormingsproject van de president, een onderdeel van de problemen. De situatie verbetert ter plaatse niet en zou misschien meer Haïtianen ertoe kunnen aanzetten, het land te verlaten. Dit fenomeen is echter oud, en het heeft er veel van dat de Haïtianen vooral de ellende op het eiland ontvluchten.

Het is duidelijk dat de situatie op Haïti moet worden verbeterd om deze migraties te beteugelen. Ook is het noodzakelijk de grens aan beide zijden beter te bewaken; wetende dat de grens nog steeds gesloten is. We moeten voorkomen dat we internationaal een nog slechtere naam krijgen en de goede verhoudingen met de buurlanden in het oosten en westen, helemaal in gevaar brengen.

More
articles