Ramadhin draagt ziekenhuizen op afschalingsplan door te voeren

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft gisteren in een schrijven gericht aan alle directeuren van de ziekenhuizen, gesteld dat gezien de huidige situatie van de covid-zorg binnen de ziekenhuizen, het van essentieel belang is dat de verschillende disciplines binnen hun instellingen, binnen 48 uur een afschalingsplan presenteren aan de medisch directeur.

Volgens Ramadhin dient in het bedoelde afschalingsplan te worden opgenomen wat de concrete voorstellen zijn om de reguliere, poliklinische en electieve operatieve zorg af te schalen. Verder zegt de minister, dat het in de bedoeling ligt, dat de beschikbare human resource ten gevolge van de afschaling, in de covid-cohort wordt ingezet. Wat nu belangrijk is, is dat uit het afschalingsplan duidelijk zal worden hoeveel bedden beschikbaar komen, waardoor opschaling in cohort plaatsvindt. Verder stelt de minister in zijn schrijven, dat er tegelijkertijd een plan moet zijn voor de inzet van de medisch specialisten voor supervisie van de covid-cohort. Dit wordt gedelegeerd naar de medisch directeur van de zorginstelling. Naar verluidt vinden medisch specialisten, dat deze brief als zeer dictatoriaal overkomt, want er wordt niet gevraagd naar hun bijdragen, het plan wordt gewoon opgedragen.

In het kader hiervan heeft minister Ramadhin op 5 mei een bericht gericht aan de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, tevens de voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad, Claudia Marica-Redan, dat er een coördinatieteam is ingezet onder leiding van drs. Navin Ramdhani. Dit team is ingesteld teneinde de Intensive Care Unit zorg in Suriname te optimaliseren. Dit team, onder leiding van Ramdhani die tevens anesthesioloog- intensivist is, heeft vanuit het ministerie van Volksgezondheid het mandaat gekregen om de inzet van het in Suriname aanwezige personeel, apparatuur, medische verbruiksartikelen enz. zodanig te coördineren, dat maximale efficiëntie en effectiviteit bereikt kan worden met de schaarse beschikbare menskracht en middelen.

Het mandaat van dit team omvat de volgende aspecten:

  1. Toegang tot alle Intensive Care Units
  2. Het ter beschikking stellen aan dit ICU-team van alle aanwezige personeel, medische verbruiksartikelen, apparatuur e.a. in de respectievelijke IC-units.
  3. Het aanpassen van ICU-dienstenroosters in overleg met de respectievelijke anesthesisten en besluiten over de inzet van ICU personeel in de diverse IC-units.

More
articles