Groenteprijzen drastisch gestegen door schaarste

De afgelopen week was er een drastische stijging te merken in de prijzen van groenten en fruit. Volgens marktverkopers hebben de hoge prijzen te maken met de schaarste aan groenten die er momenteel heerst en die het gevolg is van de zware regenval van de afgelopen week, waarbij een groot deel van de aanplant onder water is gelopen.

Een landbouwer uit het district Wanica zegt tegenover de krant, dat de grootste afzetters op de lokale markt verlies hebben geleden vanwege de zware regen. ‘’Daardoor is er een schaarste en worden de producten duurder dan normaal verkocht. De mensen hebben enorme schade geleden en met wat zij nog kwijt kunnen, proberen ze hun gemaakte kosten te dekken”, zegt de landbouwer.

Volgens hem is het een normaal fenomeen dat tijdens de grote regentijd de prijzen stijgen, omdat het in die periode veel meer van de landbouwer vergt om zijn eindresultaat te krijgen. “Je zal als landbouwer de nodige onkosten moeten maken zodat je aanplant goed uitkomt. In de meeste gevallen wordt er extra mankracht genomen om de afwatering te regelen. Bepaalde groentesoorten mogen niet te veel water, dus ook daar zul je de nodige voorbereidingen moeten treffen. Dit zijn allemaal kosten die worden doorberekend”, aldus de landbouwer.  Hij zegt dat het om een overmachtsituatie gaat en dat hij het niet in de haak vindt dat een groep landbouwers daar misbruik van maakt. “Als een van de oudere landbouwers weet ik dat er seizoenen zijn waarbij je verliest lijdt, maar dat je niet blijft zitten met je groenten. Maar de nieuwe groep landbouwers probeert het verlies weg te werken en wil koste wat het kost, hun inzet eruit te halen. Dit heeft tot gevolg dat de bevolking het gelag betaalt, wat niet het geval mag zijn. Vooral niet in een periode waarbij de gemeenschap de voedingstoffen nodig heeft”, zegt de landbouwer.

More
articles