Frangie: ‘Banken fuseren om efficiënter diensten te verlenen’

In een interview met FinextraTV met als onderwerp: ‘The Role of Banking in Suriname’, vertelde de CEO van Finabank tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV), Eblein Frangie, dat de Finabank er is voor haar klanten. Daarom heeft de Finabank in de afgelopen periode er ook voor gezorgd, dat er voldoende liquide middelen aanwezig zijn voor bedrijven die zaken doen met de bank om hun business draaiende te houden in deze uitdagende tijd.

De Finabank heeft volgens Frangie, ervoor gezorgd dat bedrijven die bij hen bankieren, op tijd hun personeel konden uitbetalen en ook dat zij gebruik konden maken van lagere rentepercentages bij leningen. Hoewel de lokale banken over het algemeen commercieel wat gas terug hadden genomen gedurende de eerste maanden van de covid-pandemie, heeft de Finabank voldoende ondersteuning geboden aan haar klanten, zodat zij deze crisis konden overleven.

“Suriname is geografisch wel een groot land, maar in economische termen en het aantal inwoners zijn we relatief klein. In dit kleine land zijn er momenteel negen lokale banken, en dat is te veel voor zo een kleine economie”, zegt Frangie. De CEO zegt, dat dit duidelijk te merken is aan de ‘cost income ratio’, die erg hoog is in vergelijking met internationale standaarden. Volgens Frangie, is de visie van de bankiersvereniging om de lokale banken uiteindelijk te laten fuseren, zodat we grotere banken hebben in het land.

‘’De lokale banken moeten efficiënter hun dienstverlening aanbieden en dat kan alleen gebeuren, als ze fuseren en technologie inzetten als efficiëntiemiddel’’, zegt Frangie. Banken moeten ook toegankelijker zijn volgens Frangie. Dit heeft de Finabank volgens hem vanaf het begin heel snel aangepakt door te investeren in technologie, want zij was de eerste bank die mobile banking aanbood. Toen vorig jaar de coronapandemie uitbrak, hebben medewerkers van de Finabank vanuit huis het werk opgepakt, zodat de klanten toch geholpen konden worden. Technologie is voor de Finabank de mogelijkheid geweest om een beter werkbalans te vinden. Momenteel werkt 80 procent van de medewerkers vanuit huis. Vanwege de goede investering van technologie van de bank, kunnen klanten door deze medewerkers goed geholpen worden. Ook de digitale kanalen van de bank worden nu meer dan ooit gebruikt door klanten en de CEO denkt dat covid enorm daaraan heeft bijgedragen. “We zijn daarom elke keer bezig om de digitale diensten zoveel als mogelijk aan te passen aan de vraag en behoefte van de klanten”, aldus Frangie.

 

More
articles