LOKALE OBSTRUCTIE

Een lokale krant meldde deze week in een van haar edities, dat Interpol de opsporingsvermelding van Gillmore Hoefdraad, nog steeds niet op haar internet- site heeft geplaatst. Dat zou na zes maanden toch wel het geval moeten zijn. Interpol had in het laatste kwartaal van 2020, om additionele informatie gevraagd aan onze justitie om uiteindelijk ertoe over te kunnen gaan de signalering van Hoefdraad op verzoek van de Surinaamse autoriteiten, te kunnen vermelden. Keerpunt begrijpt heus wel dat Interpol de gebruikelijke procedure wenst te doorlopen die bij een opsporingsbericht hoort en daarom om nog meer informatie aan de Surinaamse justitie heeft gevraagd. Tegen het einde van het vorige jaar meldde mr. Roy Baidjnath Panday, toen procureur-generaal bij het Hof van Justitie, dat de gevraagde informatie inmiddels naar Interpol was opgestuurd en dat er afgewacht moest worden wat Interpol vervolgens zou doen. We zijn inmiddels ruim vijf maanden verder en de opsporing van Hoefdraad is nog niet op de site van de Internationale Politie Organisatie, Interpol, waar te nemen. Er zijn wel twee andere Surinamers te zien, waarbij één binnen onze regering, een zeer hoge positie bekleedt.

Wie op de site van Interpol gaat, kan gelijk zien om welke politicus het gaat en waarom deze gezochte persoon al jaren niet meer veilig en onbevreesd naar het buitenland kan reizen. Maar daar wil Keerpunt het op dit moment niet over hebben, maar wel degelijk over de verdachte Hoefdraad die hier volgens het Openbaar Ministerie, tal van strafbare feiten heeft gepleegd en daarom werd de procureur-generaal door De Nationale Assemblee de ruimte geboden het strafrechtelijk onderzoek tegen deze monetaire charlatan en fraudeur, voort te zetten.

Hoefdraad moet zich hier voor de Surinaamse strafrechter verantwoorden, maar is kort voor het aantreden van de regering Santokhi, het land uitgevlucht. De man wist en weet wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft en achtte het daarom verstandig, de plaat tijdig te poetsen. Maar Hoefdraad opsporen en voor het gerecht slepen, is gemakkelijker gezegd dan gedaan, vooral nu het voor ingewijden binnen justitie, steeds duidelijker wordt dat binnen de opsporing en wel in de top van het politieapparaat, mensen zijn die de opsporing van deze vermeende crimineel saboteren. Wij vernamen weken geleden al, dat de opsporing van Hoefdraad op een opmerkelijke wijze niet vlot en dat hierdoor zeker de indruk is ontstaan, dat er lieden zijn die haar bemoeilijken. Komt ervan als de regering er maar niet in slaagt in de top van de politie schoonschip te houden.

Er zijn volgens onze zeer welingelichte bron, elementen binnen de top van de politie die nog steeds zwaar onder de invloed van de NDP staan en daarom obstructie plegen, de opsporing van deze mega-verdachte te doen vlotten. Ook is het niet uitgesloten dat niet alle informatie die Interpol verlangt om uiteindelijk het opsporingsbericht op haar site te plaatsen, door onze opsporing c.q. de politie, tijdig of helemaal niet is opgestuurd. Het is publiek geheim dat er binnen de politietop nog tal van NDP-pajongwaaiers zitten, waaronder de hoofdcommissaris er een van is.

De NDP heeft er alle baat bij dat de politietop ongewijzigd blijft en de opsporing, aanhouding en uitlevering van Hoefdraad door tussenkomst van Interpol, coûte que coûte wordt verhinderd. Hoef-draad hier in handen van de justitie, betekent namelijk een groot gevaar voor zovelen binnen de top van de NDP en meerdere geaffilieerden van deze partij. De oud-governor van de Centrale Bank en minister van Financiën, weet namelijk exact, wie tussen 2010 en 2020, dit land heeft bestolen en zichzelf verrijkt ten koste van de gemeenschap en de staatskas. Op welk moment dat is gebeurd en om welke bedragen het ging. Als Hoefdraad in handen van de Surinaamse justitie zou vallen, zal hij als een twa twa zingen en dat brengt een groot aantal financiële plunderaars in groot gevaar. De paarse jongens en meisjes hebben zeker geen zin een tijdje door te brengen in de Santopolder. Alle zeilen worden dan ook bijgezet om de NDP-getrouwen binnen het overheidsapparaat en dan vooral bij de politie, op post te houden. Keerpunt heeft ondertussen vernomen, dat er binnenkort een mediacampagne op touw zal worden gezet waarbij er enkele freelance broodschrijvers zullen worden ingezet om de NDP-getrouwen binnen de politieleiding de hemel in de prijzen.

Een van de zeilen die zullen worden bijgezet om de NDP-belangen binnen het korps te behartigen en om de succesvolle opsporing van een Hoefdraad verder te frustreren.

De NDP is er namelijk zeker van dat de loyalisten in de top van het korps, mee zullen werken om strafrechtelijke onderzoeken gelast door het Openbaar Ministerie tegen corruptelingen uit de periode 2010-2020, te saboteren.

Als de media-campagne verzorgd door de freelance broodschrijvers eenmaal is gestart, weten de lezers dan vooraf wat het uiteindelijke doel van de opdrachtgevers en financiers is.

More
articles