CONFLICT IN DE COALITIE?

Veel mensen vragen zich af of er onenigheid is in de huidige coalitie. Die vragen zijn niet uit de lucht gegrepen. Vanaf het aantreden van deze regering die gevormd wordt door de VHP, ABOP, NPS en PL, is er duidelijk een trend te zien die niet werd gezien bij vorige coalities. Die bestonden vooral uit jaknikkers, en daar is in deze coalitie geen sprake van. In het prille begin was het vooral de stem van de NPS’ers die gehoord werd, omdat zij van mening waren dat de NPS niet krijgt wat haar toekomt.

De NPS-voorzitter heeft alles in het werk gesteld om rust te krijgen onder zijn partijgenoten door uit te leggen dat het aantal zetels dat de NPS behaald heeft, de partij niet in de positie zet om bepaalde zaken op te eisen. In het parlement lijkt het nu meer op een strijd tussen Abop-parlementariër Edward Belfort en de VHP-parlementariërs Asiskoemar Gajadien en Mahinder Jogi. Belfort is uitgesproken fel en kritisch tegenover de regering, met name de VHP en schroomt er niet voor om in het parlement op de etnische toer te gaan. De regering heeft grove fouten gemaakt bij de oprichting van de investeringsmaatschappij New Surfin NV. Er braken hevige discussies op sociale media en in het parlement uit.

Bovendien bleek vicepresident Ronnie Brunswijk, er niet van op de hoogte te zijn dat er een NV opgericht zou worden. Belfort stelde, dat de vicepresident systematisch gedesavoueerd wordt en dat de handelingen van de regering niet getuigen van de eenheid die men predikt. ‘’Watch your steps, vicepresident’’, zou hij in het parlement aan de vicepresident hebben gezegd. Gajadien op zijn beurt zei dat het niemand al lukken om verdeeldheid te brengen in de coalitie. New Surfin was een doodgeboren kind, dus werd er een nieuwe NV opgericht. Wie de vergaderingen heeft gevolgd die moesten leiden tot het op de juiste wijze oprichten van een nieuwe investeringsmaatschappij, zal hebben gezien dat het leek alsof Belfort aan de kant van de oppositie stond. Gajadien en Jogi op hun beurt, traden corrigerend, al dan niet de regering verdedigend op. In het parlement kon Belfort zich er niet in vinden dat financiënminister Armand Achaibersing en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, als respectievelijk president-commissaris en commissaris van de NV worden genoemd. Volgens Belfort, is het duidelijk een project van de VHP, omdat de rest van de coalitiepartners niet zijn vertegenwoordigd. Genoeg voor Jogi en Gajadien om in te grijpen. Brunswijk heeft ook moeten ingrijpen en het volk gevraagd zich niet te laten misleiden door aan te geven, dat de hele samenleving zal genieten van de voordelen die de NV zal brengen. De regering en de parlementariërs van de coalitie, zeggen unaniem dat er een eenheid is, maar wie de vergaderingen volgt, krijgt een andere indruk. Voor nu volgen we het gedrag van de leden en wachten we af of Brunswijk zal optreden tegen Belfort.

More
articles