Ziekenhuizen kampen met tekorten

Uit een betrouwbare bron uit de gezondheidssector verneemt de krant, dat er momenteel een enorme schaarste is aan medicamenten en materialen. “De zorg is er momenteel zo erg aan toe, dat er zelfs een tekort is aan handschoenen”, aldus de bron. Het tekort aan medicamenten werd ook bevestigd door VHP-parlementariër tevens arts, Dew Sharman. “De bevoorrading van medicatie is een probleem waarmee haast alle ziekenhuizen momenteel te kampen hebben. Dit probleem komt doordat er geen geld was”, aldus Sharman. Hij zegt dat aan de bevoorrading wordt gewerkt.

Volgens de bron zou het personeel zijn voorgehouden om zo zuinig mogelijk om te gaan met de voorraad. Echter is niet eenieder het daarmee eens. ‘’We zitten in een pandemie, hoe kun je dan bezuinigen op zaken zoals handschoenen en handsanitizer? Wij hebben ook onze gezinnen thuis, dus dienen ten eerste onszelf te beschermen en ten tweede onze gezinnen”, aldus een verpleegkundige.

De vorige week ging het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) in actie om het uitblijven van de beloofde koopkrachtversterking. De leiding zou toen hebben aangegeven, dat de gezondheidssector financieel gezien in zwaar weer verkeert en dat de gelden voorlopig niet kunnen worden uitgekeerd.

More
articles