Parlementariërs vrezen uitholling moederbank:

‘Instellen taskforce geeft Centrale Bank brevet van ongeschiktheid’

Bij de behandeling van de wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 in het parlement, bleken er veel twijfels te bestaan bij de parlementariërs over het wel of niet instellen van een taskforce om toezicht te houden op geldtransactiekantoren. Asiskoemar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat de aanpassingsmaatregelen ervoor moeten zorgen dat de regering in staat is de koersontwikkeling te kunnen monitoren. Volgens hem, heeft de Centrale Bank in het verleden gefaald in het toezicht houden op het bank- en kredietwezen met als gevolg dat een heleboel corruptieve zaken zich hebben voorgedaan bij de moederbank en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, gaf aan dat als het gaat om het bestrijden van illegaal opererende geldtransactiekantoren, de Centrale Bank daarop het monopolie heeft als toezichthoudend orgaan over alle financiële instituten in het land. “Het instellen van een taskforce die niet onder de Centrale Bank van Suriname resulteert, geeft de Bank als toezichthouder een brevet van ongeschiktheid. Het brengt de Bank nationaal en internationaal in diskrediet en stelt de toezichthoudende taak die door de Bank verricht moet worden, ter discussie.

Deze uitholling van de Bank zal niet alleen de valutatransacties nationaal, maar ook internationaal onder een vergrootglas brengen. De kredietwaardigheid van de nationale banken komt samen met die van de Centrale Bank in gevaar”, betoogde Parmessar. Ronny Asabina (BEP) haalde aan dat controle en het toezicht houden op de financiële dienstverlening in ons land, de core business is van de moederbank. Volgens Asabina, kwam men op de idee een taskforce in het leven te roepen, omdat de moederbank duidelijk te verstaan had gegeven, dat zij niet met de opsporing belast wilde worden. Volgens hem ontstaat er nu een tegenstelling als nu beweerd wordt dat de taskforce ook werkzaamheden die behoren tot de co-re business van de moederbank, zal verrichten. Melvin Bouva (NDP) wilde weten waarom de regering wil overgaan tot het opzetten van een nieuwe taskforce als er andere instituten zijn die dergelijke doelstellingen hebben. Parmessar benadrukte ook dat was afgesproken, dat men niet aan de taken en bevoegdheden van de moederbank zou komen. ‘’Ik ben beneiuwd hoe de afspraken in de wet zullen worden opgenomen’’, zei hij. Het moet volgens Parmessar duidelijk zijn, wat de taken en bevoegdheden van de taskforce en van de moederbank zijn. De taken en bevoegdheden van de taskforce moeten volgens Parmessar, niet parallel lopen met de taken en bevoegdheden van de Centrale Bank die in de Bankwet zijn vastgelegd en verder zijn uitgewerkt in andere wetten. Parmessar zei, te twijfelen of een taskforce van acht tot tien man, in staat zal zijn om over het hele land controle uit te kunnen voeren. Diverse parlementariërs hebben vragen ge-steld over wat de regering zal doen met de verschillende personen die in hun dagelijks leven ook met valuta werken. Zij wilden weten of de regering de valuta van deze mensen zal afpakken. Gajadien haalde aan dat men niet zal komen aan de toezichthoudende taak van de Centrale Bank. “Maar wat doe je wanneer er organen zijn die zich voordoen als geldtransactiekantoren, maar geen vergunning hebben? Is de opsporing daarvan niet de taak van de Centrale Bank?” De taskforce moet volgens hem samen met de moederbank optreden wanneer illegale zaken zich voordoen. Diverse leden wilden vooral weten op welke wijze de taskforce ingevuld zal worden. Zij vrezen vooral dat natuurlijke personen vergunningen zullen krijgen, hetgeen volgens hen zal leiden tot willekeur bij de aanpak van vermeende illegaliteit. De voortzetting van de vergadering zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden, waarbij de regering antwoord zal geven op de gestelde vragen.

door Priscilla Kia

 

More
articles