IMF-deal in kannen en kruiken

De deal tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is in kannen en kruiken. Dit verneemt de redactie van De West uit betrouwbare bron. Naar verluidt, is het Staff Level Agreement (SLA) tussen de regering en het IMF inmiddels getekend. De oorspronkelijke deadline voor het SLA met het IMF, was door Suriname gesteld op 24 maart 2021, vanwege de afspraken met schuldeisers. De regering heeft nu formeel het verzoek aan haar schuldeisers gericht voor uitstel van betaling, zodat de deal officieel beklonken kan worden. De regering gaf vorige week aan, dat zij momenteel op weg is naar consensus met het IMF over ondersteuning van het Crisis- en Herstelplan (CHP). Daarom heeft de regering onlangs laten weten, dat zij uit voorzorg toestemmingsverzoeken heeft doen uitgaan om de standstill van de zogenoemde Oppenheimer bonds te verlengen.

De afronding van de SLA, was het startsein om een aanvang te maken met formele onderhandelingen met de bondholders. Het doel hierbij is om te komen tot een herstructurering van de schulden. Dit is een belangrijk onderdeel van het CHP. De finale versie van het CHP wordt binnenkort bij De Nationale Assemblee ingediend voor goedkeuring.

Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën, worden de macro-economische maatregelen, nu vastgelegd en beschreven zodat het volgende beleid samen met het IMF uitgevoerd kan worden. De conclusie die wordt getrokken door deskundigen, is dat de regering en het IMF het eens zijn over de maatregelen die zijn afgesproken. De aflossingen van buitenlandse schulden hervatten na 26 april. Ook zijn de uitstelperiodes voor sommige lokale obligaties al begonnen.  De regering heeft volgens Achaibersing, inmiddels verlenging aangevraagd aan haar schuldeisers, en uiterlijk 29 maart 2021 moeten de bondhouders zich daarover uitspreken. Volgens de minister, is de verwachting de regering de verlenging wel zal krijgen, omdat Suriname zich weer als betrouwbaar land wil presenteren aan de wereld, waarbij er eerlijke en transparante onderhandelingen gevoerd worden, rekening houdende met de belangen van een ieder. Het IMF heeft vanaf zijn gesprekken in januari laten weten, dat twee kwesties een rol spelen gedurende de onderhandeling, namelijk de overheidsbegroting en het wisselkoersbeleid. Wat de overheidsbegroting betreft, is het IMF van mening, dat het door de regering gepresenteerde budget, niet realistisch is. In het onlangs gepubliceerde ‘Landrapport’ wordt gesteld, dat Suriname in 2021, ondanks na afweging van het financieringspotentieel van het IMF, niet in staat zou zijn om zich de uitgaven in de huidige staatsbegroting te permitteren. De ondertekening van de SLA betekent nog geen officiële samenwerking, maar een technische overeenkomst, betreffende de vorm en inhoud van de ondersteuning aan het CHP. De daarbij behorende documenten worden vervolgens aan de executive board van het IMF voorgelegd. Nu het SLA is afgerond, kan er worden overgegaan tot de volgende stap van de aanname van het Extended Fund Facility (EFF) in de executive board. Dit zal na een aantal weken plaatsvinden, waarna het IMF inkomt met betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank van (CBvS). Hiermee wordt de positie van de CBvS direct behoorlijk versterkt.

 

More
articles