Venezuela toont agressie met straaljagers boven Guyana

De Guyanese regering heeft het laatste teken van agressie van Venezuela veroordeeld, nadat een ongeautoriseerde Venezolaanse straaljager dinsdag boven de gemeenschap van Eteringbang en de landingsbaan op een hoogte van 1500 voet vloog. Eteringbang, Regio Zeven, ligt aan de westelijke rand van de regio Essequibo.

De regio is het onderwerp van territoriale controverse tussen Guyana en Venezuela, daterend van vóór de onafhankelijkheid van het voormalige land van Groot-Brittannië in 1966 en nu aanhangig is bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Het ministerie van buitenlandse zaken merkte woensdag in een verklaring op, dat op dinsdag, om ongeveer 13.20 uur, twee Venezolaanse leger Sukhoi SU 30 straaljagers boven de gemeenschap van Eteringbang vlogen en de straaljagers eenmaal om de locatie cirkelden voordat ze verder gingen in een oostelijke richting. “De regering van Guyana veroordeelt deze laatste daad van agressie door de Venezolaanse strijdkrachten als een schending van de soevereiniteit van Guyana boven zijn grondgebied”, verklaarde het mini-sterie.

De regering zei dat deze laatste vijandigheid nauw aansluit op een decreet dat onlangs werd uitgevaardigd door de Venezolaanse president Nicolás Maduro, dat beweert maritiem territorium vast te stellen voor Venezuela dat de territoriale wateren van Guyana, de EEZ en het continentaal plat omvat, evenals het landgebied in het westen. van de Essequibo-rivier Het ministerie van buitenlandse zaken merkte ook op dat Venezuela eerder twee Guyanese vissersvaartuigen en hun bemanning in de wateren van Guyana had onderschept en vastgehouden.

Bovendien heeft de regring nota genomen van “de resoluties van de speciale commissie voor de verdediging van de Guayana Esequiba en de territoriale soevereiniteit, waarin wordt aanbevolen een zitting van deze speciale commissie voor de Essequibo bijeen te roepen met de hulp van de Venezolaanse strijdkrachten”.

De inval, zei de regering van Guyana over de twee Venezolaanse gevechtsvliegtuigen, is een duidelijke aanwijzing dat de regering van Venezuela bereid is agressie en intimidatie te gebruiken om te bereiken wat niet met legale middelen kan worden bereikt – de overgave door Guyana van zijn erfgoed.

“De regering van Guyana spoort de regering van Venezuela en haar agenten aan zich te gedragen op een manier die in overeenstemming is met het internationaal recht en goede nabuurschapsbetrekkingen. De internationale gemeenschap zal op de hoogte worden gehouden van alle acties die Venezuela onderneemt om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Guyana te ondermijnen en de vrede en veiligheid van de regio te bedreigen”, aldus het ministerie van buitenlandse zaken.

PRESS STATEMENT

The Ministry of Foreign Affairs of the Cooperative Republic of Guyana wishes to inform that on Tuesday, March 2, 2021 at approximately 13:20 hrs., two Venezuelan army Sukhoi SU 30 fighter jets, overflew the community of Eteringbang and the air strip at a very low altitude of 1500 feet. The fighter jets circled the location once before proceeding in an easterly direction.

The Government of Guyana condemns this latest act of aggression by the Venezuelan armed forces as a violation of the sovereignty of Guyana over the air above its territory.

The Government wishes to remind that this latest hostility follows closely on the heels of: (i) a Decree recently issued by President Nicolas Maduro which purports to establish maritime territory for Venezuela which encompasses Guyana’s territorial waters, EEZ and continental shelf, as well as its land territory west of the Essequibo River; (ii) the illegal interception and detention of two Guyanese fishing vessels and their crew in Guyana’s waters; and (iii) the resolutions of the Special Commission for the Defence of the “Guayana Esequiba” and Territorial Sovereignty which recommended the convening a session of this Special Commis-sion to the Essequibo with the assistance of the Venezuelan armed forces.

The incursion of our territory of the two Venezuelan fighter jets is a clear indication that the government of Venezuela is prepared to use aggression and intimidation to accomplish what cannot be accomplished by legal means- the surrender by Guyana of its patrimony. The Government of Guyana exhorts the Government of Venezuela, and its agents, to behave in a manner consistent with international law and good neighbourly relations.

The international community will be kept informed of all actions undertaken by Venezuela to undermine the sovereignty and territorial integrity of Guyana and threaten the peace and security of the region.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

(Bron : guyanachronicle.com)

More
articles