CBvS kondigt minimumwisselkoers SRD 14,29 en maximum SRD 16,30 aan

De Centrale bank van Suriname (CBvS), heeft vanochtend de wisselkoersmaatregel bekendgemaakt, waarbij zij vanaf maandag 1 maart, een minimumwisselkoers van SRD 14,29 en een maximumwisselkoers van SRD 16,30 zal hanteren. De nieuwe koers volgt naar aanleiding van de wisselkoersunificatie die in september vorig jaar werd doorgevoerd, waarbij de Centrale Bank koers van SRD 7,52 voor de USD naar SRD 14,29 werd opgetrokken. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft onlangs geadviseerd om de wisselkoers vrij te laten, maar de regering heeft aangegeven, dat dit tot verdere prijsstijgingen en inflatie zal leiden. De regering is het wel met het IMF eens dat de koers vrijgelaten moet worden, maar vindt dat het niet nu moet gebeuren.

De minister van Financiën, Armand Achaibersing, heeft tijdens de persconferentie gezegd, dat de overheid de wisselkoers niet gewoon los kan laten. “Daarom willen wij deze maatregelen inzetten, om aan te kunnen tonen, dat wij deze economie het beste kennen en dat wij hier zijn voor onze mensen en dat wij de juiste maatregelen nemen om onze bevolking te beschermen. We gaan naar een situatie toe, waarbij er sprake is van stabiliteit en rust bij bedrijven en in de gemeenschap”, aldus Achaibersing. Verder stelt de minister dat hierbij de hulp van de gemeenschap hard nodig is, want als men de hoge koers op straat blijft betalen, dan zal de zwarte markt blijven bestaan en daardoor zullen de wisselkoersen blijven stijgen.

De governor van de CBvS, Maurice Roemer, gaf ter verduidelijking aan, dat dit wisselkoerstraject is ingezet omdat de afwijkende koersen steeds verder toenemen. “De Bank handelt op basis van artikel 10 van de Bankwet en daarin staat, dat er arrangementen worden bepaald voor de koersen voor het deviezenverkeer in Suriname. Dit kan vaststelling van maximum- en minimumkoersen inhouden. Om te komen tot een minimum- en maximumverkoopkoers zijn er modellen toegepast om de koersen te stabiliseren en daarbij zijn we gekomen tot een aanpak om de afwijkende koersen terug te brengen naar een groeipad. De Bank is naar aanleiding hiervan, gekomen tot een minimumverkoopkoers van SRD 14,29 en een maximum van SRD 16,30.

Dat wil zeggen, dat deze wisselkoersen die 1 maart ingaan, eveneens gebaseerd zijn op een modelmatige aanpak”, aldus Roemer.

De Deviezencommissie zal in de handhaving van deze wisselkoersmaatregel een belangrijke rol vervullen die gepaard zal gaan met een zerotolerancebeleid. De Deviezencommissie heeft om rust en stabiliteit te waarborgen, drie besluiten genomen:

  1. Exporteurs zullen met ingang van 1 maart 2021, al hun exportopbrengsten moeten repatriëren naar Suriname.
  2. Exporteurs en cambio’s zullen met ingang van 1 maart 2021, een deel van hun inkomen in vreemde valuta, moeten wisselen naar Surinaamse dollar.
  3. Importeurs zullen, voor hun importen uitsluitend mogen betalen vanuit Surinaamse deviezenbanken.

De nieuwe Deviezencommissie heeft als opdracht meegekregen het gezag van de Deviezencommissie binnen het monetair stelsel en het deviezenverkeer, te herstellen. Het doel hiervan is om de Deviezencommissie in staat te stellen om zich actief bezig te houden met de beheersing van het deviezenverkeer, waaronder het verkeer van vreemde valuta. Daartoe zal de commissie steeds actief monitoren en waar nodig, aanvullende maatregelen treffen die gericht zijn op het bevorderen van beheersing van de wisselkoersen, het bevorderen van voldoende beschikbaarheid van vreemde valuta en in het algemeen het bevorderen van monetaire stabiliteit.

More
articles