Vrouwelijke DNA-leden willen speciale vergadering voor versterking vrouwen

Acht vrouwelijke leden van De Nationale Assemblee (DNA), hebben Marinus Bee, voorzitter van het parlement, verzocht om op 8 maart in verband met de Internationale Dag van de Vrouw, een buitengewone openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt: ‘Invloed met impact: Meer positiviteit uitstralen’. De vergadering is ter wille van het nationaal belang aangevraagd. NPS-parlementariër Patricia Etnel, zegt in gesprek met De West, dat de vergadering is aangevraagd om de ondersteuning voor vrouwen te versterken. Dat kan volgens haar door te gaan voor meer invloed met impact en meer positiviteit. Etnel legt vooral de nadruk op eenheid, saamhorigheid en het doorbreken van taboes.

Volgens haar worden teveel vrouwen vermoord en zijn er nog steeds veel vrouwen die te maken hebben met partnergeweld. “De vergadering moet staan in het licht van de vrouw en de roep om vrouwen beter te beschermen.” Volgens Etnel gaat het niet alleen om het maken van wetten om vrouwen te beschermen, maar om de preventie. “We zullen de wetten wel aanhalen, maar het gaat om het maken van sterke gezinnen en kinderen een goede opvoeding geven. Het gaat om de vorming van de maatschappij en dat we in de toekomst sterke, lieve mannen en vrouwen hebben”, aldus Etnel.

De parlementariër geeft aan dat het om een buitengewone openbare vergadering gaat, waardoor de vergadering een ander karakter zal hebben. Echter kan zij niet specifiek aangeven hoe de vergadering eruit zal zien. “Indien de leiding toestemming geeft voor de vergadering, zal de leiding de setting bepalen.” Naast Etnel hebben Taschana Losche, Miquella Soemar-Huur, Cheryl Dijksteel, Niesha Jhakry, Jennifer Vreedzaam, Annie Sadi en Claudi Sabajo, de brief ondertekend.

More
articles