‘Wisselkoersmaatregel moet USD verruimen naar SRD 16,29 ’

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs bekendgemaakt, dat de regering per 1 maart aanstaande, maatregelen zal implementeren om de wisselkoers verder te beheersen. Volgens economen zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de wisselkoers moeten verruimen om de zwarte markt koers te benaderen. Hierdoor zullen de CBvS-koers en de zwarte markt koers enkele punten verschillen. Naar wij vernemen, zal deze maatregel de wisselkoers van de Centrale Bank verruimen van SRD 14,29 naar SRD 16,29. Volgens het staatshoofd, moet deze maatregel de wisselkoers brengen naar een acceptabele hoogte, hetgeen een positieve werking zal hebben op de koopkracht. Ook heeft de president bevestigd, dat er al overeenstemming is bereikt met het IMF, maar er zijn nog enkele discussiepunten waarover gesproken moet worden.

De twee discussiepunten, waarover nog geen overeenstemming is, zijn de overheidsbegroting en het wisselkoersbeleid. Wat betreft de eerste kwestie, is het IMF van mening, dat het door de regering gepresenteerde budget niet realistisch is. In het on-langs gepubliceerde ‘Landrapport’ is aangegeven, dat de Surinaamse overheid in 2021, ondanks het financieringspotentieel van het IMF, niet in staat zou zijn om de uitgaven in de huidige staatsbegroting te permitteren. Eerder had de president aangegeven, dat de regering eind januari een nieuwe begroting zou indienen, maar dat is nog niet gebeurd. Over het wisselkoersbeleid, heeft het IMF eerder gezegd, dat de wisselkoers meer flexibel moet zijn om externe schokken te absorberen en stabiliseren. De regering devalueerde het beurstarief met 89,2 procent, maar waarschuwde dat ondanks de druk van de parallelle markt, het wisselkoersregime gecontroleerd zal worden door de overheid.De tijd dringt in de onderhandelingen tussen het IMF en de regering Santokhi, want de aflossingen van buitenlandse schulden hervatten na 26 april. Ook zijn de uitstelperiodes voor sommige lokale obligaties al begonnen. De regering zou de standstill kunnen verliezen van de obligatiehouders, indien de onderhandelingen met het IMF zich blijven voortslepen. Dit werd duidelijk in een onlangs gepubliceerd rapport van EMFI, waar er een analyse is gemaakt van de huidige situatie in Suriname. In het rapport stellen economen en andere deskundigen, dat hoewel president Santokhi hoopte dat er snel een akkoord zou worden bereikt met het IMF (mogelijk eind januari of begin februari), ​​de onderhandelingen nog steeds gaande zijn. Santokhi heeft gisteren gezegd, dat er vertraging is ontstaan, omdat partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt, ‘’waardoor we datgene wat we verwacht hadden om in februari te halen, niet zal lukken”. De president benadrukte dat de IMF-steun bestemd is voor de Centrale Bank ter versterking van de monetaire positie van het land, de internationale reserve, betalingsbalanssteun en de koers. Het is volgens hem niet bestemd voor begrotingssteun. De regering is volgens de president, nog steeds op zoek naar kapitaal tegen lage rente, dat beschikbaar is in de wereld om hier in te zetten om projecten uit te voeren en om de dure leningen af te kopen die zijn afgesloten door de toenmalige regering, waarvoor we nu gemiddeld 14 tot 15 procent aan rente betalen per jaar.

More
articles