Officieren van het Nationaal Leger beëdigd:

Santokhi: ‘Samenleving mag geen twijfel hebben in het apparaat’

Vanochtend zijn 112 officieren, waaronder 80 mannen en 32 vrouwen, van het Nationaal Leger beëdigd. Volgens de bevelhebber van het leger, kolonel Rob Kartodikromo, moest de beëdiging reeds na afronding van de opleiding plaatsvinden. Echter is deze vanwege de covid-pandemie vertraagd. Kartodikromo verzocht de pas beëdigde officieren om hun werk naar eer en geweten uit te . “Als officier moet je goed kunnen omgaan met de waarden en normen van het leger. Hierbij roep ik jullie op om niet te zitten te luierevoerenn, maar om zich te laten bijscholen om het niveau van de organisatie hoog te houden”, gaf Kartodikromo de officieren mee. Van de officieren wordt verwacht, een rolmodel te zijn waaraan anderen een voorbeeld kunnen nemen.

De president tevens opperbevelhebber van het leger, Chandrikapersad Santokhi, verzocht de officieren zich te houden aan de eisen die aan hen gesteld worden. “Ten eerste moeten jullie het nationalistisch gevoel uitstralen, te allen tijde liefde voor land en volk hebben. Een officier is een bijzondere militair. Het is daarom van belang om na vandaag meer dan voorheen, zichtbaar te zijn. De volledige integriteit en verantwoordelijkheid zijn hier van belang. We willen een proactieve houding zien, geen passieve”, aldus het staatshoofd. “De ‘ano mi mentaliteit’ moet achterwege gelaten worden, van u wordt vanaf nu verwacht, corrigerend op te treden. De samenleving mag geen twijfel hebben in het apparaat. Vanaf nu wordt van u verwacht, grondwettelijk op te treden. Onderwerpt u zich aan de regels van het Nationaal Leger. Uw dienstbaarheid moet hoog in het vaandel gehouden worden”, aldus Santokhi.

Defensieminister Krishna Mathoera, drukte de officieren op het hart om het niveau van de organisatie door eigen inzet hoog te houden. Mathoera zegt, dat Defensie door middel van de beëdiging aan zijn wettelijke eisen heeft voldaan. Volgens haar, moet het leger weer vertrouwen uitstralen. “Als officier is het noodzakelijk om in te spelen op de nijpende problemen binnen het leger. Het succes wordt door jullie houding en inzet bepaald”, aldus Mathoera. Vanwege de bijzondere uitdaging die vrouwen meestal moeten doorstaan, drukte de defensieminster de vrouwelijke officieren op het hart om te allen tijde sterk te zijn. “Het Nationaal Leger bestaat voor 6 procent uit vrouwen. ‘’Gezien het voor hen een uitdaging is in deze mannenwereld om zichzelf te bewijzen, moeten ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Tot slot is het van primair belang om zich voorbeeldig op te stellen en het rolmodel te zijn waaraan anderen een voorbeeld kunnen nemen”, zegt Mathoera.

Het staatshoofd drukte de overige militairen op het hart, om deze beëdiging als signaal of stimulans op te pakken, om zich verder te ontwikkelen. “Het moet een stimulans voor de overige militairen zijn, om ook officier te worden. Niemand mag het gevoel hebben, dat hij overgeslagen wordt.”

door Orsilia Dinge

More
articles