Sharman: ‘Terughoudendheid betrachten in COVID-19-vraagstuk’

DNA-ondervoorzitter tevens arts Dew Sharman, verduidelijkt dat ofschoon het aantal coronabesmettingen afneemt,, wij toch een terughoudendheid moeten blijven betrachten, inzake de COVID-19-pandemie. Niet alleen het COVID-19-virus, maar ook de nieuwe varianten, zorgen volgens Sharman, voor veel verontrusting. “De regering zal gelet op de huidige ontwikkelingen,, serieus moeten blijven kijken naar dit vraagstuk”, benadrukt Sharman.

Ook moeten de autoriteiten goed erover nadenken, wat de consequenties kunnen zijn, als het luchtverkeer en de grenzen wederom opengesteld worden. “Als we de berichten volgen, hebben niet alleen de Europese landen, maar ook andere landen, te kampen met de nieuwe varianten. Ook in Brazilië lijkt de situatie uit de hand te lopen, vanwege de Braziliaanse variant. Dat bewijst, hoe ernstig de situatie is”, benadrukt Sharman. Hij zegt dat de zeer besmettelijke covid-varianten, nu ook geconstateerd worden in diverse landen, een hogere besmettingsgraad creëren en misschien zelfs dodelijker zijn dan het huidige virus.

De varianten kunnen bij import voor ons enorme problemen veroorzaken.  “Met al deze factoren moeten wij rekening houden”, aldus Sharman.

Sharman stelt, dat hij er daarom niet happig op is, vroeg te juichen, dit in het belang van de gezondheid van de samenleving.

Sharman vindt dat er nog steeds verstrekkende gevolgen kunnen zijn, als wij het virus de vrije loop laten.

Volgens hem moet er alles aan gedaan worden, om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dammen, en de nieuwe varianten van dit virus zoveel mogelijk, buiten de grenzen te houden.

More
articles