NERVOSITEIT AAN HET TOENEMEN

Er wordt nu reeds luid geroepen door de paarse boys and girls, dat de president  zijn ministers  van Financiën en Buitenlandse Zaken, respectievelijk Achaibersing en Ramdin, met onmiddellijke ingang de laan uit moet sturen.  De dringende oproep zou komen van NDP’ers, die  zelf geen moment wensen te kijken naar de rommel die twee regeringen van Bouterse in de periode 2010-2020, van dit land hebben gemaakt, maar iets denken te hebben gevonden om president Santokhi zover te krijgen, juist zijn uitblinkers weg te sturen. De NDP’ers die alles wensen te doen om de huidige regering te destabiliseren, denken dat door de kwestie van de opgerichte NV, Achaibersing en Ramdin, zo makkelijk op de schopstoel van het staatshoofd zullen belanden. Zo makkelijk gaat dat niet en er kan nu reeds gesteld worden, dat de NV-kwestie al is uitgekristalliseerd binnen de coalitie en dat er dus nu, geen vuiltje meer aan de lucht is. Waar het in wezen om gaat, is dat men nerveus begint te worden na de bereikte prestaties van de beide bewindslieden. Achaibersing op Financiën, doet het uitstekend en is bezig de rommel, gemaakt op Financiën door de minister statisticus en verdachte Hoefdraad, op te ruimen. Achaibersing brengt structuur in de overheidsuitgaven en heeft tot nog toe, kans gezien de meest urgente uitgaven van de overheid door prudent optreden te doen. De NDP had gedacht dat Achaibersing nooit uit de aangebrachte valkuilen zou komen. De man doet zijn werk als een echte professional en is langzaam maar zeker, bezig zaken op orde te brengen zonder allerlei fromu’s en malverserende handelingen, zoals dat gewoongoed was bij zijn nu voortvluchtige voorganger, waar nu reeds zoveel smerigheid over is komen bovendrijven. Maar daar willen de hypocrieten uit de NDP niet bij stilstaan, laat staan iets over te zeggen. Ramdin is doende dit land weer uit zijn isolement te brengen door goede en gezonde banden aan te knopen met fatsoenlijke naties en niet met het verstevigen van banden met schurkstaten als Rusland, Equator-Guinea, Iran en de mensenrechtenschenders en communisten op Cuba en Nicaragua. Over Venezuela willen we het niet eens hebben. Ramdin is bezig de totaal vertroebelde relatie met ons voormalige moederland Nederland, nieuw leven in te blazen en dat bevalt Bouterse en zijn paarse kliek helemaal niet, want Bouterse heeft al jaren een probleem met de Nederlandse justitie, maar vergeet dat het Surinaamse volk geen probleem heeft met het land aan de Noordzee. Maar ook met westerse staten als Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Brazilië, worden de banden verder verstevigd. Ook de betrokkenheid van India bij Suriname, zal een steviger aanpak ondervinden tijdens de regering Santokhi. Gewoon een stel ‘nieuwe’ vrienden maken en oude  relaties vernieuwen, is waar dit kabinet voor staat en dat hindert de NDP, die liever met  de criminelen op deze aardkloot, in bed kruipt. Landen die het helemaal niet zo nauw nemen met democratische waarden en de mensenrechten voortdurend schenden. En natuurlijk zijn er die lui uit de informele sector die met hun grensoverschrijdende activiteiten zeer goed boerden, die nu steeds nerveuzer worden, vooral omdat het NRA-onderzoek vruchten moet gaan afwerpen en de witwasserij steeds moeilijker zal worden. Maar laten we het nog even houden op het wegjagen van Achaibersing en Ramdin. Heeft Bouterse in de afgelopen tien jaar, een minister met oneervol ontslag gestuurd? We kunnen ons nog herinneren, dat hij dit figuur op Openbare Werken weghaalde, nadat 300 miljoen SRD niet verantwoord kon worden en hem daarna een prachtige adviseursbaan op het kabinet bezorgde met verhoogde toeslagen. Bij Bouterse was het zelfs zo dat als je had gestolen, ‘’zand erover’’ werd gezegd, en de paarse trein rolde gewoon in al zijn corrupt handelen verder. Niemand in die partij moet eigenlijk zijn paarse schuif opentrekken en wijzen op iets dat misschien naar oneigenlijk handelen zou rieken, want de smerigheid die uit de paarse beerput komt, is helemaal niet te harden. Ook die meneer Bouva, die een grote waffel heeft in DNA, moet naar zijn eigen vergaarde rijkdom en kasteel kijken en niet praten over verarming van de samenleving, want hij is zeker niet armer geworden. De man moet kijken naar hoe de situatie van deze samenleving was, voordat zijn paarse gang het land overnam. Er was toen een koers van SRD 2.80- voor de dollar en nu is de wisselkoers SRD 14,- voor de dollar.

Albert Ramdin

Waar durft deze man nog over te leuteren. Die verhoogde dollarkoers binnen een importeconomie zorgt zeker voor prijsstijgingen voor goederen en diensten, en daar heeft zijn regering met Hoefdraad op de Centrale Bank en later op Financiën, voor gezorgd. Laten we elkaar geen mietje noemen en eerlijk blijven. Maar eerlijk zijn ze nooit geweest bij paars, daarom zijn de exponenten nu stinkend rijk en het volk straatarm. Maar er zijn natuurlijk nog altijd hypocrieten die iets waardeloos proberen te verdedigen tegen beter weten in. Noch Ramdin noch Achaibersing worden oneervol weggejaagd, ze doen hun werk naar behoren en zullen blijven bijdragen tot verbetering van de leefbaarheid van ons allen in dit land. Degenen die vechten om de goede mensen en het kader weg te halen, hebben kwade bedoelingen en dat weten wij bij deze krant al vanaf 25 februari van het rampjaar 1980.

More
articles