WIE HET KRUIS HEEFT, ZEGENT ZICH

Wie het kruis heeft, zegent zich het best, aldus een uitdrukking in het Nederlands, als men wil aanduiden op zelfbevoordeling als daar de ruimte voor ontstaat of wordt geboden. En dat is nou precies wat de afgelopen week publiekelijk werd gemaakt. Alle leden van de Raad van de Ministers, de vicepresident en de president, krijgen volgens een missive van de Raad van Ministers d.d. 9 december 2020 en getekend door vicepresident Ronnie Brunswijk, een vergoeding indien zij hun privévoertuig inzetten voor de dienst. Deze vergoeding werd op 6 augustus 2020 al aangepast en per 1 januari verder opgeschroefd. In de missive van 6 augustus, werd het bedrag voor de privéauto-vergoeding voor de president, verhoogd naar SRD 400 per dag. De vicepresident kreeg SRD 335 en het bedrag van SRD 100 per dag voor ministers werd aangepast naar SRD 227 per dag. Naar verluidt is deze vergoeding voor leden van de regering Santokhi die hun eigen voertuig inzetten, nu met 500 procent verhoogd. In de ambtsbrief staat vermeld, dat de Raad van Ministers heeft goedgekeurd dat per 1 januari, de president SRD 750 per dag (SRD 22.500 per maand) mag declareren als hij zijn privévoertuig gebruikt voor de dienst. Keerpunt heeft de missives van 6 augustus 2020 en 9 december 2020 gelezen. Beide missives zijn getekend door vicepresident Brunswijk en hij is tevens ook een van de genoemde ambtsdragers. Wij denken dat een deel van de regering wel degelijk beschikt over een dienstvoertuig, want niet zomaar is een heel wagenpark aan Musso pick-ups, SsangYong SUV’s enz., aangeschaft door de vorige regering bij Rudisa Motors. Hoewel een deel van deze voertuigen tegen extreem lage taxatiewaardes werd overgenomen door leden van de regering Bouterse, blijft Keerpunt van mening, dat als dit de bedragen zijn die de regering zal uitgeven, dan kan zij liever dienstvoertuigen aanschaffen, dat komt haar veel goedkoper uit. Alleen de berekening van de president voor 30 dagen x SRD 750 is al SRD 22.500 en dat komt op ongeveer USD 1000. Dat geld kan volgens ons, anders besteed worden. Deze krant heeft al meerdere malen aangehaald, dat de regering transacties betreffende de overheidsvoertuigen die onterecht zijn verkocht, moet terugdraaien. Het onderzoek naar de verkwanseling van de 150 dienstvoertuigen, die in de periode van januari tot en met juli 2020 heeft plaatsgevonden, ligt momenteel bij het Openbaar Ministerie (OM). Het ministerie van Openbare Werken onder leiding van minister Riad Nurmohamed, heeft er werk van gemaakt te onderzoeken of deze transacties rechtmatig zijn, gezien de bedragen niet kloppen met de eigenlijke waarde van de voertuigen. Volgens jurist Antoon Karg, staat het ministerie in zijn recht, als er sprake is van een lager bedrag dan de objectieve waarde, want dan is de staat benadeeld. “Als er taxaties gemaakt zijn die als onderbouwing gebruikt zijn, zijn de taxateurs schuldig aan minstens misleiding en mogelijk medeplichtig aan oplichting of fraude.

En als de zittende regering de bewijzen daartoe heeft, kunnen ze heel eenvoudig op grond van artikel 14 van de Anti-corruptiewet, de rechtshandelingen nietig verklaren en afgifte vorderen”, aldus Karg. De redactie van De West heeft vorig jaar en wel op zaterdag 26 september, de lijst met de verkochte overheidsvoertuigen die nader werd on-derzocht door het ministerie van Openbare Werken, in extenso in de krant gepubliceerd en op haar website geplaatst. Bovenaan de lijst prijkt de naam van gewezen vicepresident Ashwin Adhin, gevolgd door ex-minister Ramon Abrahams en de voormalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Op deze lijst staat ook de naam van oud-president Desi Bouterse, zijn echtgenote Ingrid Bouterse – Waldring en zijn dochter Peggy Bouterse, die voor een spotprijs, voertuigen hebben kunnen kopen. Op deze voormelde lijst staan niet alleen klinkende namen, maar ook mensen die ‘diensten’ hebben bewezen aan de regering Bouterse. De lijst bevat niet alleen namen van hooggeplaatsten uit de samenleving, maar er komen ook namen voor van lijfwachten, medewerkers van het vorig kabinet en beleidsadviseurs. Deze adviseurs van de voormalige regering hebben tegen zwaar gereduceerde tarieven, voertuigen in SRD kunnen kopen. Zo heeft Ramon Abrahams een Toyota Hilux van het bouwjaar 2019 gekocht voor SRD 16.814 (USD2.235). Ex-president Jules Wijden-bosch heeft twee voertuigen gekocht, een SsangYong Rexton bouwjaar 2019 voor SRD 10.395 (USD1.382) en een Lincoln MKS bouwjaar 2013 voor SRD 4850 (USD645).  Op de lijst met verkochte overheidsvoertuigen is ook duidelijk te zien dat ministers van de toenmalige regering, gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid, waardoor zij hun eigen dienstvoertuig voor een gereduceerd tarief mochten overnemen. Ook hier is duidelijk te zien, dat wie het kruis heeft, zegent zichzelf, want in de missive van 10 juni 2020 had ex-vicepresident Ashwin Adhin beslist, dat de aanschaf van voertuigen, anders zou geschieden dan voorheen. In deze missive stelde Adhin, dat gezien het feit dat ministers van het kabinet Bouterse niet eerder dan in het jaar 2019 in de gelegenheid waren gesteld om dienstvoertuigen aan te schaffen, de duur van de afschrijving van de voertuigen, zeer miniem zou uitvallen. Hiermee bedoelde de ex-vice-president, dat de overname van de voertuigen zou worden vastgesteld naar rato van 10 procent van de taxatiewaarde. Vervolgens werd in de missive ook opgenomen, dat de vicepresident en de president, eveneens deel zouden uitmaken van deze regeling en wel voor zeker twee voertuigen. Gebleken is dat de lijst met ongeveer 150 overheidsvoertuigen, een weergave is van zware benadeling jegens de Staat Suriname. “Gezien ook ex-ministers voertuigen van ongeveer USD 35.000 met een bouwjaar 2019 hebben gekocht voor een bedrag van nog geen USD 5000, is het zeker de moeite waard om deze transacties nader te onderzoeken”, aldus een jurist.

More
articles