NOG LANG NIET VOORBIJ

De dreiging die uitgaat van het COVID-19-virus en de maanden geleden ontdekte mutanten in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië, is nog lang niet voorbij voor de gehele wereld en daar moeten we ook in Suriname, meer bewust van geraken. Het is wel zo dat er inmiddels vaccins zijn ontwikkeld die na twee inentingen, een goede bescherming bieden tegen COVID-19 in zijn originele vorm, maar het moet nog blijken hoe effectief de vaccins zullen zijn tegen de mutanten die in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, lidlanden van de Europese Unie en Brazilië voor veel besmettingen zorgen en even dodelijk zijn als COVID-19, zoals we dat in ons land kennen. Ook is het zo dat de mutanten van COVID-19, veel besmettelijker zijn en dus een groter gevaar vormen als de mens zich roekeloos blijft gedragen en anti-covid-protocollen niet in acht wenst te nemen en bijvoorbeeld de social distancing aan zijn of haar laars lapt.

Het gevaar van het COVID-19-virus en of zijn mutanten op te lopen,  blijft levendig aanwezig zolang er niet massaal en totaal zal worden geïmmuniseerd, en daar huist nu het enorme probleem, omdat veel landen niet in staat zullen zijn totaal en massaal te immuniseren, simpelweg omdat zulks een veel te kostbare aangelegenheid zal blijken te zijn. De rijke westerse staten hebben daar veel minder last van en zijn volop aan het immuniseren, al loopt dit proces ook daar niet zonder horten of stoten. In Nederland heeft het kabinet Rutte naar veel te lang aarzelen, drastische maatregelen doorgevoerd die noodzakelijk zijn, maar wel enorme schade berokkenen aan de economie en waardoor veel bedrijven over de kop dreigen te gaan. En ofschoon de beperkende maatregelen zijn doorgevoerd, vreest het kabinet Rutte voor de gevolgen van een derde coronagolf, die zal worden veroorzaakt door de Britse veel besmettelijkere variant, die nu reeds veel slachtoffers maakt in Nederland. De RIVM in Nederland heeft inmiddels meegedeeld, dat het openstellen van de basisscholen op maandag 8 februari, veel meer besmettingen in de hand zal werken. De middelbare scholen zullen door deze vreselijke pandemie, nog tot 1 maart gesloten blijven. Verlenging van deze sluiting is ook nog niet onmogelijk.

Er geldt momenteel een avondklok in Nederland waaromtrent er nog geen besluit is genomen door het Nederlandse kabinet of die nu wel of niet zal worden opgeheven. En terwijl we dit allemaal  behoren te weten en realiseren hoe ernstig de besmettingen uit de hand kunnen lopen binnen een gemeenschap, zijn er in Suriname nog steeds mensen, die erop los willen feesten en ervan uitgaan, dat COVID-19 niet dodelijk hoeft te zijn en daarom ook nog uit roekeloosheid risico’s nemen. Maar terwijl de media en de overheid dagelijks berichten lanceren over de ernst van de situatie en dat wij daar rekening mee moeten houden, dreigt er op het westelijk halfrond het gevaar van de Braziliaanse variant die in het Amazonegebied en wel in de stad Manaus, voor een ware ravage zorgt en de gezondheidszorg heeft doen instorten. Het is daar zo erg gesteld, dat slachtoffers van de coronamutant vanuit Manaus moeten worden overgebracht naar andere steden in het noordelijke deel van Brazilië.

Aangrenzende landen van Brazilië hebben uit vrees voor deze zeer besmettelijke mutant, de grenzen hermetisch afgesloten. Zelf landen buiten dit continent hebben het vliegverkeer met Brazilië tot nader order opgeschort. En juist omdat we dat weten, dienen wij op ons qui-vive te zijn en blijven en ook erop toezien, dat er zo weinig mogelijk personen uit dit land zonder controle, dus illegaal, ons land binnenkomen. Brazilië is naar verluidt, vooral in de grote steden al met een immunisatie begonnen, al verloopt die met horten en stoten en is daar grote onvrede en kritiek op ontstaan. Het kostenaspect en de enorme bevolking spelen natuurlijk hier ook een niet te verwaarlozen rol. En juist omdat we dat grotendeels weten en er bewust van zijn, dienen we de grootste voorzichtigheid in acht te nemen tot het moment aangebroken is dat ook wij op grote schaal en met een vaccin dat door de Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO, is goedgekeurd, kunnen starten met de immunisatie. We stellen met nadruk, dat we wel moeten kiezen voor een goed en goedgekeurd vaccin en zeker geen genoegen moeten nemen met goedkope en gevaarlijke rommel. Want ook binnen het vaccingebeuren en de verstrekking, gebeuren er nu reeds internationaal rare dingen. Onze regering heeft natuurlijk tal van vertellingen over wat er zal gebeuren in het kader van een immunisatie tegen COVID-19 en zijn varianten, maar we willen wel zien, hoe dat allemaal in de praktijk zal geschieden en dat het geen ongeorganiseerde janboel wordt, zoals we dat al heel vaak hebben gezien en moeten meemaken. Vaccins die goed gekoeld dienen te worden en gehouden, moeten dan ook 1 maal 24 uur kunnen rekenen op een ononderbroken stroomvoorziening.

Het is dan ook van belang, dat deze vaccinatiemiddelen op plaatsen worden opgeslagen waar er bijvoorbeeld noodaggregaten geïnstalleerd zijn die in kunnen komen als er plotseling iets fout gaat bij de transmissie van elektrische energie. Maar zover zijn we nog lang niet. De overheid dient te bezien of de WHO, het AstraZeneca vaccin als acceptabel en inzetbaar kwalificeert om het daarna binnen te halen en met de inentingen aan te vangen. We horen zoveel, maar voor ons is het nog steeds niet duidelijk, wat de financiële bijdrage van dit land is, dat eigenlijk als failliet kan worden aangemerkt.

Ook de zogeheten vertelling dat er aan fondsvorming wordt gedacht die grotendeels uit het bedrijfsleven moet komen. Een bedrijfsleven dat reeds in grote problemen verkeert door de economische crisis, de verhoogde bedrijfskosten en de teruglopende omzet.

Een bedrijfsleven dat vanwege de overheid, bijvoorbeeld extra wordt uitgeknepen bij de invoer van zeer noodzakelijke grondstoffen en halffabricaten om toch nog wat productie op gang te houden. Dan willen we het nog niet eens hebben over de verhoogde fiscale maatregelen die de overheid ook nog denkt te moeten loslaten op ditzelfde bedrijfsleven. Bij de overheid moet men er zeker niet van opkijken als ditzelfde bedrijfsleven, zijn neus zal ophalen wanneer er vanwege de overheid, een beroep op hem wordt ge-daan om ook nu weer geld te doneren voor een grootschalig immunisatieprogramma. Het bedrijfsleven ondergaat zeer moeilijke tijden en is al meer dan ge-noeg geplaagd in de afgelopen tien jaar, om nu opnieuw naar het geven van een bijdrage te verlangen. Een van de grootste klappen voor het bedrijfsleven en met name de handel, is de unificatiekoers die bij de douane is doorgevoerd en alle importen meer dan 100 procent duurder heeft gemaakt en dan willen we nog, dat de prijzen in de winkels niet stijgen.

Dan hoe dan? Als men nu ook COVID-19 wenst te gaan bestrijden op de zak van de particuliere sector, dan is dat naar onze mening een no go.

More
articles