GEEN MEDEDELING VAN LEERKRACHTEN

Met het maken van een lespakket voor elke leerling, zal het onderwijsproces weer opgestart worden. Kinderen zullen dan zelfstandig met behulp van de instructies van de leerkracht, thuis werken. De leerlingen moeten de opdrachten maken, naar de leerkracht sturen die het werk corrigeert en daarna terugstuurt naar de leerling. Toch schijnt het dat niet alle leerkrachten even actief zijn. Veel leerkrachten blijken nauwelijks informatie aan de ouders te kunnen verschaffen over de opdrachten en mededelingen vanuit het ministerie. Veel leerkrachten klinken nogal geïrriteerd alsof de lange rustperiode die zij hebben gehad, niet voldoende is geweest. Sommige leerkrachten hebben nog geen groep kunnen maken om te praten met de ouders, terwijl bij anderen er nog geen mededeling is geplaatst in de oude groepen. Leerkrachten moeten begrijpen dat de covid-situatie voor iedereen frustrerend is. Niet alleen de leerlingen weten niet wat hen te wachten staat, maar ook de ouders weten niet wat zij kunnen verwachten. Ouders en leerlingen lezen en horen het nieuws, maar de opdrachten zijn niet openbaar. De moeten zij van de leerkrachten krijgen. Iedereen wil weten wat er zal gebeuren, maar tot nog toe is veel onduidelijk. We moeten allemaal samenwerken om met de beperkte middelen en faciliteiten, het schooljaar toch tot een succes te maken. De minister van Onderwijs heeft meegedeeld, dat het nieuwe systeem de ouders niets zal kosten, maar geldt dat ook voor de leerkrachten?

Sommigen zijn alleenstaand en hebben als zij hun vaste lasten hebben betaald, nauwelijks iets over. Moeten zij uit die beperkte middelen ook nog internet betalen? Dit soort extra uitgaven leggen een druk op mensen die het toch al moeilijk hebben met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek is gebleken dat 60 procent van de leerkrachten geen faciliteiten heeft voor online onderwijs, anderen hebben niet eens een e-mailadres. Er is dan nog niet eens gesproken over de gebieden die geen elektriciteits- en internetaansluiting hebben. Het is vooralsnog onduidelijk of de examens dit jaar doorgaan. De minister is van goede wil en heeft grootse plannen, maar er heerst nog te veel onduidelijkheid over wat het nieuwe onderwijssysteem inhoudt.

More
articles