DE KINDEREN VAN HET BINNENLAND VERDIENEN OOK HET GOEDE

Het is triest om te zien hoe wij met elkaar omgaan in dit land. Op maandag 1 februari, kopte Dagblad Suriname op de voorpagina: ‘Alle kinderen binnenland krijgen laptop’. De voorpagina van de krant werd op de Facebookpagina van Dagblad Suriname geplaatst en de reacties bleven niet uit. Jammer genoeg waren niet alle reacties hartverwarmend, integendeel, de meeste getuigden van weinig empathie voor de bewoners van het binnenland. Niet het hele artikel was te lezen op Facebook, maar wel dat de onderwijsminister gesteld heeft, dat de kinderen van het binnenland de beschikking moeten hebben over een laptop.

De idee van de minister is op Facebook door velen niet met gejuich ontvangen, integendeel. Er werden tal van discriminerende uitlatingen gedaan naar Marrons en andere bewoners van het binnenland. Als gevolg van de toenemende covid-besmettingen, wordt het steeds moeilijker om het onderwijsproces normaal op te starten. In de ontwikkelde landen is afstandsonderwijs geen probleem, omdat de faciliteiten daarvoor reeds jaren terug in place waren. In Suriname is dat niet het geval. Niet alle gebieden hebben een internetaansluiting, daarnaast heeft de regering geen geld om kinderen uit arme gezinnen te voorzien van een laptop of smartphone. Ook kan niet elke ouder zich de kosten voor internet permitteren. Op Facebook werd gesteld, dat niet alleen de kinderen van het binnenland een laptop nodig hebben. Er kan natuurlijk over gediscussieerd worden welke groepen in aanmerking dienen te komen, maar daar gaat het ons eigenlijk niet om. Het gaat om de denigrerende uitspraken die op Facebook gedaan worden naar deze kinderen en hun ouders toe.

De opmerkingen als zouden deze kinderen niet weten om te gaan met een laptop, vernielzuchtig zijn en dat de ouders alleen aan het maken van kinderen denken zonder hen te verzorgen, zijn uitermate discriminerend en niet acceptabel. Het ligt nog vers in ons geheugen, dat bij de start van de scholen in oktober, de scholen in het binnenland nog gesloten waren.

Heel weinig mensen en zeker niet de mensen die nu schelden op de binnenlandbewoners, kwamen op voor deze kinderen. Het binnenland is jarenlang op veel gebieden achtergesteld. Ook als het gaat om onderwijs zijn de kinderen van het binnenland lang achtergesteld. Nu er iets goeds op hun pad komt, is er zoveel kritiek. Waarover gesproken zou moeten worden, zijn de mogelijkheden om deze kinderen daadwerkelijk te helpen. Kinderen die niet kunnen werken met een laptop, kunnen dit leren. Ook de kinderen in het binnenland moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het wordt tijd dat ook zij daadwerkelijk laptops en internet hebben, zodat ook zij zonder belemmeringen, les kunnen volgen.

More
articles