Boedhoe waarschuwt voor aparte fondsen sociale voorzieningen:

‘Iedereen wil overal snoepen’

Wonnie Boedhoe, ex-voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en lid van de commissie Crisis- en Herstelplan (CHP), is geen voorstander van een overmaat aan aparte fondsen voor sociale voorzieningen, omdat die de weg vrijmaken voor personen die misbruik willen maken. ‘’Iedereen wil overal snoepen’’, zegt Boedhoe. Volgens haar, is het niet de eerste keer dat de VES de regering helpt om een herstelplan uit te voeren. Steeds terugkerende problemen zijn het ambtenarenapparaat en de wisselkoers. Volgens Boedhoe, is het grootste probleem van de hoge wisselkoers niet de hoeveelheid van beschikbare valuta, maar de overliquiditeit in de samenleving. De vele SRD’s in de samenleving komen doordat de overheid zonder controle geld heeft uitgegeven. Boedhoe is van mening dat er verschillende mogelijkheden zijn om de vele SRD’s af te romen, maar dat de regering moet oppassen dat het geld niet terugkomt in de samenleving. ‘’Anders is het dweilen met de kraan open. De gelden kunnen terugkomen door bijvoorbeeld loonsverhogingen of ongebreidelde sociale voorzieningen’’, stelde Boedhoe. Zij haalde aan dat in de begroting van de overheid en het CHP veel fondsen naast elkaar staan, maar dat niemand weet hoeveel elk huishouden krijgt. Boedhoe zei, dat er een systeem van subjectsubsidie moet komen waarin alle subsidies worden opgenomen. Dit systeem zal volgens haar, de regering de mogelijkheid bieden om te zien hoeveel elk huishouden moet krijgen. ‘’Zoals het nu gebeurt, kan elke persoon bij elk fonds gaan kijken wat er te halen valt’’, aldus Boedhoe.

De vaststelling van de armoedegrens dient volgens haar niet alleen nationaal, maar ook gedecentraliseerd bepaald te worden, omdat de kosten voor levensonderhoud niet overal hetzelfde zijn.

In Albina zijn de kosten bijvoorbeeld veel hoger dan in Paramaribo.  ‘’Er moet, een basis worden vastgesteld die iedereen moet krijgen.’’ Boedhoe haalde aan dat als de regering de subsidies afschaft, zij de huishoudens moet registreren en hun inkomen, zodat bekeken kan worden wat elk huishouden nodig heeft. “Elk huishouden heeft een inkomen, hoe weinig dat ook mag zijn. Niet iedereen hoeft SRD 2000 te krijgen, de een heeft een aanvulling van SRD 1000 of SRD 500 nodig om op het minimale te komen”, stelde Boedhoe. Zij is blij dat de minister via het belastingsysteem de voorzieningen probeert binnen te halen. “Daar is iedereen geregistreerd en weet je meteen wat het inkomen is en hoeveel je moet geven”, aldus Boedhoe.

More
articles