HOUTROOF BLIJFT ONGECONTROLEERD DOORGAAN

Ons land wordt continu geplunderd, waarbij bepaalde individuen hun zakken vullen. Keerpunt vindt het verontrustend en ook zeer a-nationaal, dat de regering nog steeds de vernietiging van onze natuur oogluikend toelaat. Kijk maar naar de milieuschade die al jaren wordt aangericht door skalians, die kwik en cyanide gebruiken, de ontbossing in ons binnenland met als gevolg ongecontroleerde houtroof. De media maken vaker ervan gewag, dat er containers met rondhout worden onderschept. Deze containers zijn normaal gesproken bestemd voor de export. President Chandrikapersad Santokhi stelde, dat als zulke praktijken zich voordoen, er onderzoek nodig is. Volgens de president, loopt de Staat door illegale exporten jaarlijks bijkans 130 miljoen US-dollars mis. Intussen heeft de president aan de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht Suriname (SBB) de opdracht gegeven, om binnen een maand met een reorganisatieplan te komen. We wachten met smart af wat de ontwikkelingen zullen zijn en of onze beleidsmakers daadwerkelijk de juiste maatregelen zullen treffen betreffende het duurzaam behoud van onze natuur. Keerpunt weet dat in dit land, er stelselmatig aan houtroof wordt gedaan. De SBB kampt ook al jaren met een tekort aan voertuigen en andere middelen om haar werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De SBB kan daardoor niet voldoende controleren of alle houthandelaren zich aan de regels houden. Naar wij vernemen, kon de SBB zelfs een tijd lang haar werkzaamheden niet optimaal uitvoeren, omdat er geen voertuigen waren om landelijk controles uit te voeren op de boswachters. Het is bekend dat onder de boswachters er lieden zijn die steekpenningen aannemen. Zij kijken de nadere kant op wanneer er weer een grote illegale containerlading met rondhout passeert op weg naar de illegale export. Naar wij vernemen, werd de SBB in de afgelopen jaren doelbewust vleugellam gemaakt om de regeringsgezinde houtrovers in de gelegenheid te stellen op grote schaal illegaal hout te exporteren. Uit bekomen informatie blijkt, dat containers met rondhout gewoon de controleposten passeren zonder dat er enige controle is uitgevoerd. Er wordt zelfs ‘s nachts gereden, wat absoluut niet toegestaan is.  De enorme houttrucks die volgeladen uit ons binnenland komen met boomstammen, maken thans ook gebruik van de Highway, wat volgens de verkeersborden niet zou mogen (zie foto links).

More
articles