Er komt een commissie Vreemdelingenbeleid, afpersing wordt stopgezet

Vanwege COVID-19, heeft een groot deel van de vreemdelingen in Suriname, het heel zwaar. Een groep vreemdelingen verklaart ze tegenover de krant, het heel moeilijk te hebben, vooral omdat er nauwelijks werkgelegenheid is. De groep zegt ook, dat op een hele sluwe manier er geld van hen wordt afgeperst of de afdeling Vreemdelingendienst, die onder het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) valt. JusPol-minister Kenneth Amoksi, zei gisteren op een regeringspersconferentie, dat hij begrijpt dat deze mensen het moeilijk hebben, vandaar dat er een gedoogbeleid komt, zodat deze mensen in de gelegenheid worden gesteld om iets te verdienen. Volgens de bewindsman zal er een commissie samengesteld worden voor het vreemdelingenbeleid.

“Het vreemdelingenbeleid is onderdeel van onze bevolkingspolitiek. In verband daarmee zijn er verschillende commissies samengesteld, onder andere een commissie Inburgering. Echter zijn het niet alleen Cubanen die naar Suriname komen, maar verschillende nationaliteiten. Vanwege COVID-19, is het vreemdelingenbeleid wat verstrengd, waardoor heel veel mensen zijn blijven hangen”, zegt Amoksi. Volgens hem heeft het ministerie beschikkingen uitgegeven waardoor het vanwege covid, mogelijk is langer verblijf te hebben. ‘’In de periode dat de vreemdelingen hier verblijven, hebben ze dan de ruimte om zaken op orde te brengen.’’

De minister weerspreekt dat de Cubanen hardhandig zouden zijn aangepakt. “De groep van bijna 500 vluchtelingen, merendeels Cubanen, die te South Drain in Nickerie was, is overgebracht naar Paramaribo. Onder begeleiding en registratie hebben ze zich verspreid.

Wel wordt de groep nog steeds gemonitord door het ministerie, met name de Vreemdelingendienst. Ze moeten zich regelmatig op afgestemde tijden aanmelden. Onder deze groep zijn er wel 16, die in vreemdelingenbewaring zijn genomen, omdat enkele legitimatiebewijzen ontbraken.”  Amoksi zegt, dat de hulp van de Cubaanse ambassade reeds in ingeroepen. Volgens hem is fenomeen van afpersen van vreemdelingen reeds bekend bij het ministerie en wordt er alles aan gedaan om de mensen die zich hieraan schuldig maken, aan te pakken. “We krijgen de klachten inderdaad, er is reeds een onderzoek hiernaar gestart. Mocht het zo zijn, dat politieambtenaren of anderen zich hieraan schuldig maken, dan zullen er maatregelen tegen degenen getroffen worden”, aldus Amoksi.

-door Orsilia Dinge-

 

More
articles