Importeren cash USD gevaar voor financiële sector

Euro’s ingewisseld door overheid bij Euro Exchange

De lading US-dollars die deze week is binnengebracht, is niet afkomstig van de Amerikaanse Federal Reserve (FED) oftewel Centrale Bank. Volgens onze informatie, zijn euro’s ingeruild voor US-dollars bij een wisselkantoor in Florida. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, heeft op de persconferentie van de regering afgelopen woensdag aangegeven, dat de FED een adviserende rol heeft vervuld met wie in zee gegaan zou kunnen worden voor het verruilen van de euro’s.

Uit een andere bron vernemen wij, dat het bij deze dollarzending gaat om eigen middelen van de Centrale Bank van Suriname en ook het ministerie van Financiën. De euro’s worden volgens afspraak verscheept en in Miami omgezet in US-dollars, vervolgens worden de cash USD geïmporteerd. “Waarvoor is er eigenlijk zoveel cash nodig? Cash dollars worden voornamelijk in de goudsector gebruikt als betaalmiddel, om illegale Brazilianen te betalen, illegale Guyanezen in de vissector te voorzien en niet te vergeten criminelen, die transacties doen met grote hoeveelheden cash om zo wit te wassen”, zegt een financieel deskundige tegenover de redactie.

Volgens deze deskundige betekent het importeren van veel cash een gevaar voor de financiële sector, want alle exporten en importen zijn nu giraal, dus waarom toch blijven voorzien in zoveel cash. “Uiteraard zullen cashzendingen wat lucht brengen, zodat mensen vrij kunnen beschikken over hun middelen op de bankrekening, maar dit gedrag ondersteunt ook de illegale handel en criminele organisaties. Het ondersteunen van grote hoeveelheden cash, is tegen de AML/CFT richtlijnen en dat kan ook blijvende gevolgen hebben voor de financiële instellingen cq. Banken”, vertelt ons een econoom. Volgens financiële deskundigen is het raadzaam, dat Surinamers de gedachten van een cash economie loslaten, want op zo een manier, kunnen wij nooit volledig voldoen aan eisen die worden gesteld door het National Risk Assessment (NRA). Zoals de minister van Financiën onlangs stelde, moet er worden nagegaan, hoe ons land over kan gaan naar een girale economie. Dat kan pas wanneer iedereen kan beschikken over een bankrekening en daarvoor moeten de lokale banken zich gaan inzetten.

More
articles