Komende weken meerdere positieve gevallen:

Meer levens zullen te betreuren zijn

Infectioloog Stephen Vreden zei gisteravond tijdens de COVID-19-persconferentie,, dat het aantal COVID-19-besmettingen op dagbasis tussen de 80 en 100 gevallen ligt. “Een groot deel van de positief geteste personen is niet ziek en hoeft daardoor ook niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. Omdat ze wel personen kunnen besmetten met COVID-19, worden zij geplaatst in de isolatiefaciliteit”, aldus Vreden. De komende twee weken zal deze trend zich voortzetten van hoge aantallen Covid-besmettingen. Verwacht wordt dat na twee weken de piek zal zijn bereikt, waarna een daling zal plaatsvinden. Vreden stelde, dat ook meer levens te betreuren zullen zijn. “Veel mensen worden niet ziek, maar een deel van de mensen dat opgenomen wordt, overleeft het niet”, aldus Vreden.

In het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) zijn er inmiddels twee tenten opgezet, die gebruikt worden als isolatieruimte. Echter blijkt de capaciteit niet voldoende te zijn, waardoor het Outbreak Management Team (OMT) recent is overgegaan tot het weer openstellen van de isolatiefaciliteit te Residence Inn.

Aan de hand van projecties, verwacht het OMT dat de komende weken het aantal positieve gevallen hoog zal blijven en mogelijk veel hoger zal komen te liggen. Vreden vertelde, dat dit te maken heeft met het feit, dat rond de feestdagen er een hoge transmissie van het virus heeft plaatsgevonden. Binnen een paar dagen zullen meer isolatieplekken, worden gecreëerd. Vreden deelde mede mensen die positief zijn bevonden, ook thuis in isolatie gaan, indien ze in staat zijn, zich af te zonderen. Er zijn niet genoeg plekken als ineens blijkt dat veel mensen positief zijn. Dagelijks worden ook tientallen mensen ontslagen, zodat er ook plekken vrijkomen.

In verschillende ziekenhuizen worden mensen met andere verschijnselen opgenomen. Dit besluit is genomen om niet bepaalde ziekenhuizen nadrukkelijk te belasten met Covid-zorg. Er zal zo min mogelijk worden afgeschaald, waardoor de reguliere zorg gewoon doorgaat. Vreden benadrukte dat iedereen die zorg nodig heeft, hier recht op moet kunnen hebben. Het afschalen van de reguliere zorg heeft niet goed gewerkt eerder.

Volgens Vreden hebben artsen hem gerapporteerd, dat personen die genezen zijn verklaard, vaak genoeg van hun werkgevers verplicht worden een week of twee thuis te blijven. Op de vraag of mensen na twee dagen al uit het ziekenhuis worden ontslagen, zei Vreden dat het klopt. Mensen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, kunnen weer normaal werken, omdat ze niet meer besmettelijk zijn en deze personen kunnen anderen niet meer in aanraking brengen met COVID-19. Een enkele keer is het volgens Vreden nodig, dat een persoon zich nog twee dagen afzondert, maar dat wordt dan nadrukkelijk ook doorgegeven. Wanneer iemand bijvoorbeeld vijf dagen daarvoor al verschijnselen had, maar zich dan pas laat testen, kan de persoon dan pas, nog twee dagen, daarna een ander besmetten. Hij benadrukte, dat het belangrijk is dat mensen zich houden aan de anti-COVID-19 maatregelen.

De medische specialist voerde verder aan, dat de effecten van de reeds genomen maatregelen als een avondklok handhaven, het dichthouden van de scholen, niet overnight te zien zullen zijn. Het duurt een week of twee om de resultaten van deze maatregelen te zien, waarbij ook duidelijk te merken zal zijn of het virus onder controle wordt gehouden en daarmee verdere verspreiding voorkomen kan worden.

More
articles