ONTERECHTE STOKERIJ

Suriname verkeert al zeker vanaf het jaar 2016 in een ernstige economische crisis, al willen velen dat nog steeds niet beamen. Velen zijn daarbij vergeten, dat vanaf dat jaar, onze nationale munt door volkomen fout en dus wanbeleid, gevoerd in de Centrale Bank met als governor ene Gillmore Hoefdraad, overgelaten werd aan het mechanisme van vraag en aanbod, omdat onze monetaire voorraad zo ernatig was aangetast, dat de koers van SRD 3.35,- niet langer kon worden verdedigd door de moederbank. Een ieder die eerlijk is, en zich niet zal willen laten verleiden tot politieke spelletjes, die slechts een kleine groep misdadige machtswellustelingen ten goede kunnen komen, weet dat de slechte economische situatie waarin we momenteel zitten, niet in de afgelopen zes maanden, is ontstaan. Dat we van een valutawisselkoers van SRD 2,80,- in  het jaar 2010 voor de Amerikaanse dollar, nu zijn beland op een straatkoers van per afgelopen zaterdag wel SRD 18.50,- voor dezelfde dollar, het gevolg is van 10 jaar financieel-economisch en monetair wanbeleid, gevoerd door de NDP-regering van Bouterse met de ‘’financieel’’ deskundige Hoefdraad op de voorplecht. Wisselkoersen voor de dollar die liggen tussen de SRD 14,- en  SRD 18,- voor een Amerikaanse dollar binnen een importeconomie, zullen zeker tot gevolg hebben dat op alle fronten de prijzen aanmerkelijk zullen stijgen, en een volk behoorlijk verarmen.

Al die hypocrieten die nu in opdracht doende zijn mensen op te zwepen en trachten te mobiliseren tot het houden van volksprotest en sociale onrust, met het streven de huidige regering tot aftreden te dwingen, weten héél goed, waarom we thans in deze penibele toestand verkeren. Ze zijn er de afgelopen 10 jaar ook bij geweest en weten precies, hoe de wisselkoersen langzaam verder stegen en alles meer dan 200 procent duurder werd. Deze opportunistische huichelaars, die niets anders zijn dan pajongwaaiers van het vorige regiem, weten nauwgezet dat er binnen zes maanden, geen merkbare verlichting zal worden bereikt voor het al jaren financieel getergde volk en dat 10 jaar afbraak, niet binnen enkele maanden kan worden hersteld. Grondig afbreken van de economie inclusief het fundament kan binnen enkele dagen, maar herstellen duurt vele malen langer. Toen  de regering Venetiaan in 2000 overnam van de boevenkliek van Wijdenbosch (NDP-regering), was de economie van Suriname ook totaal geruïneerd. Het heeft André Telting en Humphrey Hildenberg, 10 jaar gekost, om de zaak wederom te herstellen. In 2010 werd onder Bouterse, wederom een aanvang gemaakt met financieel-economisch en monetair wanbeleid op de Centrale Bank van Suriname, met de statisticus Hoefdraad als governor. Uit het jaarrapport 2015 van de moederbank kan worden opgemaakt, hoe deze man  ruïneus tewerk is gegaan met de monetaire reserves, waardoor in 2016, de depreciatie van de SRD kon worden ingeluid.

En die is doorgegaan tot juli van het vorige jaar. De mensen die nu staan te morren en proberen anderen op straat te krijgen, hebben een speciale en misdadige agenda, die erop gericht is, chaos in het land te creëren. Gelukkig  zijn er maar weinigen bereid het protest te ondersteunen, omdat de meesten zich realiseren, dat elk politiek initiatief en of ‘’alternatief’’, te maken zal krijgen met dezelfde reusachtige problemen, waarmede de huidige regering te maken heeft. Het is dus verstandig de huidige regering de ruimte te bieden, te werken en te wachten wat voor resultaten uit haar beleid zullen voortvloeien. De stokers achter de schermen weten zelf ook, dat ze onder de huidige omstandigheden, het niet beter zullen kunnen doen. Konden ze voor juli van het vorige jaar, al overduidelijk niet.

More
articles