Goedkeuring BaZo-kaart via SoZaVo, niet meer bij SZF

Elke ingezetene is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een geldige basiszorgverzekering. Wie in de omstandigheid komt te verkeren dat hij niet (langer) kan voldoen aan de premieplicht, dient zich te wenden tot het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) voor het indienen van een aanvraag om in aanmerking te kunnen komen voor een BaZo-verzekeringskaart. Daarom dient een houder wiens BaZo-kaart vervallen is, zich aan te melden bij SoZaVo voor het aanvragen van een nieuwe BaZo-kaart. Op 27 oktober 2020 was door de voorzitter van de onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, Ronnie Bruns-wijk, bekendgemaakt, dat alle door de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) verstrekte BaZo-verzekeringskaarten met een vervaldatum tot en met 31 oktober 2020, stilzwijgend verlengd waren voor de duur van 2 maanden. De kaarten zijn daarom op 31 december 2020 van rechtswege vervallen.

Het betreft in dezen de BaZo-kaarten welke houders hebben verkregen na indiening van een aanvraag daartoe bij het ministerie van SoZaVo en waarvoor de Staat de premie voor de basiszorgverzekering betaalt. Voor de mensen die onverzekerd zijn, kan dat ernstig ongerief met zich meebrengen.
De redactie van De West heeft in het kader van dit nieuws, getracht een reactie te krijgen van de directeur van het SZF, Amar Randjitsing. Hij bevestigt dat mensen alleen in aanmerking komen voor een BaZo-kaart aan de hand van hun inkomen. Volgens de directeur moet men nu de aanvraag doen via SoZaVo en niet meer via het SZF, zoals men voorheen deed. “Op het moment, dat er goedkeuring komt, dan mag het SZF de kaart afgeven aan de mensen die zijn goedgekeurd door SoZaVo. Het proces na de goedkeuring kan bij het SZF binnen enkele minuten worden afgehandeld”, aldus Randjitsing. Verder zegt de directeur dat er ruis is ontstaan over de BaZo-kaarten, omdat de overheid vanwege COVID-19 de kaarten had verlengd, waardoor de houders hadden gehoopt op nog een verlenging. “De mensen die in het bezit waren van zo een kaart, hebben genoeg tijd gehad om zich te herregistreren bij SoZaVo en nu de kaart vervallen is, doet men alsof het vanuit het SZF afkomstig is, maar dit is buiten de schuld van ons om”, zegt Randjitsing.

Het aanvragen van een BaZo-kaart moet nu dus via SoZaVo worden gedaan en het SZF maakt na goedkeuring, de kaart in orde. De medisch directeur van het SZF, Jane Harkisoen, verduidelijkt, dat de toetsing van wie wel of niet in aanmerking komt voor een BaZo- of BZV-kaart, niet bij het SZF ligt, maar bij SoZaVo. “Het enige wat wij doen als SZF, is wanneer er vanuit Sociale Zaken gezegd wordt, dat de persoon is goedgekeurd voor een BaZo-kaart, dan wordt die door ons versterkt. Het verlengen van zo een kaart, mogen wij niet zelfstandig doen”, zegt Harkisoen.
Operationeel directeur Melvin Ronde, benadrukt dat er nu heel veel mensen naar het SZF komen om hun BaZo- of BZV-kaart op te halen, maar hun aanvraag is nog niet goedgekeurd door SoZaVo. “Het enige wat wij aan deze mensen kunnen zeggen, is dat zij een bericht moeten hebben ontvangen van SoZaVo dat hun aanvraag is goedgekeurd. Indien dat niet zo is, worden zij boos op ons, terwijl wij zonder goedkeuring geen kaart kunnen verstrekken”, zegt Ronde.

More
articles