‘Het virus zal elk asociaal en hebzuchtig gedrag genadeloos blootleggen’

Viroloog John Codrington van het Acade-misch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zegt in gesprek met De West, dat bij de huidige COVID-19-pandemie, het gaat om het gedrag van het virus en het gedrag van de mens. “Gebleken is dat we heel veel weten over het virus en weinig over het menselijk gedrag. Indien dit niet geharmoniseerd wordt, zal alles tevergeefs zijn”, aldus Codrington. Het is volgens hem belangrijk te constateren dat ondanks dit triest gebeuren, de samenleving niet paniekerig raakt, maar dat wij blijven nadenken hoe ons weerbaar te houden. “Het zal niet lang duren, alvorens we zullen constateren dat mensen elkaar zullen verwijten, wiens schuld het is, dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. “Wie wij ook in het beklaagdenbankje zullen plaatsen, feit is: A no e tya moesje go na Parijs. Wat ik u kan verzekeren, is dat het virus elk asociaal en hebzuchtig gedrag, genadeloos zal blootleggen so let us be alert”, aldus Codrington.
“Mensen die thuis met je zijn, kunnen je ook besmetten, want zeer waarschijnlijk spelen ze lekker met hun vrienden in de straat door verveling en geen school. Probeer daarom contact met buurtgenoten te minimaliseren en indien nodig, houd je echt de anderhalve meter.” Ook is Codrington van mening, dat men liever voor minimaal een week boodschappen haalt. Kleine toiletruimtes zoveel mogelijk openlaten na gebruik, want meestal hebben ze slechte ventilaties. Bus- en taxivervoer indien niet noodzakelijk, vermijden. “Bezoek aan oudjes die alleen wonen, moet worden beperkt, als het kan, laat een vaste persoon boodschappen voor ze halen”, zegt Codrington. “Indien iemand hoest, koorts heeft, niet kan ruiken of proeven, ga ervan uit dat het covid kan zijn. Start met mondkapje en indien mogelijk, apart slapen.
Bel daarna je huisarts voor advies.”
Codrington vindt dat de samenleving niet in paniek moet raken, “Mondkapjes zijn er voor je mond en neus en niet voor je hersenen”, aldus de viroloog.

Crisis
Ontegenzeggelijk is het dat de Surinaamse samenleving totaal ontwricht wordt door deze crisis. “In mijn analyse van de crisis, zit ik zelf ook met een aantal vragen, die mij al geruime tijd bezig houden, waarbij ik graag van lezers feedback zou willen hebben als deel van de samenleving: Hoe komt het, dat de meeste besmettingen en ik denk, kijkende naar de cijfers, voor 90 % in Paramaribo en Wanica plaatsvinden.
Terwijl er verhoudingsgewijs weinig gevallen zijn geconstateerd in het westen van Suriname. Welke les kunnen we hieruit le-ren? Moeten we misschien een negatieve PCR test eisen als mensen van Parama-ribo naar Coronie en Nickerie willen reizen? Mijn advies aan de districtscommissarissen van Nickerie en Coronie, is om al-leen essentieel personenverkeer toe te la-ten en mijn advies aan de regering is, de samenleving omstandig te informeren, over de tot nu toe meest gangbare en geconstateerde wijze van besmettingen in Suriname zoals begrafenissen, indoor events, slaapkamers etc”, aldus Codrington. Hierdoor worden volgens de viroloog, mensen aan het denken gezet over risico- events.
“Ik ben ervan overtuigd, dat als we liefde verspreiden en geen angst, dat wij heel snel een neerwaartse trend tegemoet zullen gaan”, aldus Codrington. Het hoog aantal besmettingen was volgens hem te verwachten, “Maar we moeten een beetje nuchter gaan denken over het coronavirus.” Volgens Codrington moet de over-heid geen onrealistische besluiten nemen, maar door in elke regio moeten nagaan, wat op dat moment van toepassing is, zo-als het onderwijs.
“Niet omdat Paramaribo de meeste be-smettingen heeft, wil het zeggen dat alle districten onder één kam geschoren moeten worden” vindt Codrington.
De samenleving moet volgens Codrington evenwichtig leren omgaan met de realiteit van het virus. “We hebben genoeg in huis, om als rechtgeaarde en liefdevolle Surina-mers, deze hysterie de kop in te drukken. Laten we niet in angst leven. Bezorgdheid is zeker goed, maar moet omgezet worden in de liefdevolle daden naar elkaar en naar de mensen die het grootste risico lopen be-smet te raken door het virus”, aldus Codrington. Codrington wenst de samenleving op het hart te drukken dat ze, zoveel mogelijk een gezonde levensstijl erop na houdt. Ook zegt hij dat we mensen met een stressvol leven moeten overtuigen, dat er meer in het leven bestaat dan de individuele problemen waarmee ze kampen”, aldus Codrington.

More
articles