VERGOEDINGEN ZORGVERLENERS BLIJFT HEIKEL PUNT

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) verwijt de Zorgraad verschillende handelingen te hebben gepleegd, waarin zij zich niet terug kan vinden. De Zorgraad blijft van mening, dat vergoedingen in lijn moeten zijn met wat maatschappelijk verantwoord is in een Derde wereldeconomie. De Zorgraad is voorts van mening, dat de vereniging door middel van zelfregulatie, mee zou kunnen helpen aan het in lijn brengen van haar eigen leden. De VMS op haar beurt, heeft reeds het vertrouwen in de Zorgraad opgezegd.  Volgens de VMS heeft in de afgelopen 6 jaar, sinds de invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering van 9 september 2014, de Zorgraad naast het houden van de halfjaarlijkse openbare vergaderingen, niet veel van zich laten horen of merken. Verder is de VMS van mening, dat de Zorgraad geen neutrale rol vervult naar alle stakeholders in de Zorg. In de Zorgraad zit een adviseur die ook de SURVAM adviseert en hij is niet geliefd bij de groepen zorgverleners, omdat hij bewust en publiekelijk, de medici en andere dienstverleners te schande heeft gemaakt. De Zorgraad daarentegen ontkent dat zij partijdig is richting de SURVAM. De SURVAM heeft zich altijd constructief opgesteld en zich gehouden aan de gemaakte afspraken met de Zorgraad. De raad heeft hierdoor duidelijk gemaakt, dat het niet aanpassen van de premie bij staatsbesluit, het basisproduct niet meer aangeboden wordt door de SURVAM.  Wat Keerpunt niet begrijpt, is dat deze organisaties uiteindelijk met de voorzitter van de onderraad van het Sociaal Zekerheidsstelsel, vicepresident Ronnie Brunswijk, moeten overleggen, alvorens er weer een concreet besluit wordt genomen. Waarom is dit dispuut nog steeds gaande? Wij hadden de indruk, dat alles al in kannen en kruiken was, toen een paar weken geleden er gesprekken werden gevoerd met de verzekeraars en zorgverleners. De zorggroepen hadden op het Kabinet van de Vicepresident, met de onderraad de nijpende kwestie tussen de verzekeraars en de zorgverleners volledig doorgesproken. Tijdens deze gesprekken kwamen de onderraad en de aanwezigen overeen, dat gezien er per Zorggroep voorstellen zijn gedaan, de verzekeraars genoodzaakt waren de zorgpremies met circa 65 procent te verhogen. Ook zal de overheid ervoor moeten zorgdragen dat de tarieven bij de andere spelers zoals het Staatsziekenfonds (SZF), worden aangepast. Naar aanleiding van deze gesprekken had de SURVAM laten weten, wat haar standpunt is en wel dat indien de regering van mening is dat de voorgestelde tariefaanpassingen niet adequaat zijn, de regering het dan op zich moet nemen om het verschil te dragen, hetzij via een subsidie, hetzij via een fiscaal verlichtende maatregel. Keerpunt is van mening, dat dit soort verhogingen een enorme verzwaring zijn voor het volk, dat continu wordt geconfronteerd met allerlei extra uitgaven. Het overgrote deel van de prijzen in de winkels, is afhankelijk van wisselkoersen die nog steeds niet stabiel zijn. De benzineprijzen zijn ook abnormaal hoog, voor het feit dat de belofte was gedaan de govermenttake te verlagen om zo de situatie wat draaglijker te maken voor de doorsnee burger. Het verder verhogen van zorgpremies, zal het onmogelijk maken voor de ‘kleine man’ om nog naar de dokter te kunnen en dat is onacceptabel en mensonterend. De verzekeraars zullen op deze manier uiteindelijk niet eens meer zorgpremies willen aanbieden, gezien het geheel verlieslatend zal worden en de mensen de meeste kosten toch zelf moeten betalen.

More
articles