CDS VERTOONT TREKKEN VAN NII

First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry, organiseerde afgelopen week een Bigisma Dey bij het Live Entertainment Center (Flamboyantpark). Gezien de onlangs afgekondigde covid-maatregelen door de regering, nam de bevolking aan dat zij dit evenement zou houden met inachtneming van de covid-protocollen. Na enorme kritiek vanuit de samenleving op dit evenement, reageerde de mediacoördinator van de Communicatiedienst Suriname (CDS) Alven Roosveld, in het radioprogramma van ABC en stelde, dat het event veranderd zou worden in een drive-thru evenement en dat alle covid-maatregelen zouden worden nageleefd. Helaas bleek hier niets van te kloppen, want tot onze grote verbazing, werd vertegenwoordigers van verschillende mediahuizen de toegang geweigerd om verslag te doen van het evenement. Het ging er zelfs toe over, de fotograaf van De West en de Ware Tijd, de toegang tot dit evenement te weigeren. Aan hen werd meegedeeld, dat ze een persbericht zouden ontvangen van de gebeurtenis. Ook werd de vertegenwoordigers voorgehouden, dat het evenement een ‘besloten bijeenkomst’ betrof. Een paar uur later werden de media uitgenodigd een persconferentie bij te wonen in de Congreshal, alwaar de mediacoördinator van de CDS een aantal keren zijn verontschuldigingen trachtte aan te bieden, maar de aanwezige journalisten konden daar geen waardering voor opbrengen. Wij zijn van mening, dat een democratische samenleving alleen goed kan functioneren, als de persvrijheid wordt nageleefd en gerespecteerd. De pers toegang weigeren tot een evenement van de regering, betreft een schending van het recht op vrije meningsuiting. Ook de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), heeft aan de bel getrokken inzake de beknotting van de media bij het uitoefenen van haar taken. Volgens een schrijven van SVJ-voorzitter Carla Boëtius, zijn de argumenten van de coördinator van de CDS, niet steekhoudend. Keerpunt is het geheel eens met de stellingen van de SVJ, dat de media ongehinderd hun werk moeten kunnen doen. De argumenten en redenen die door de CDS-coördinator naar voren zijn gebracht tijdens de persconferentie dinsdagmiddag, zijn naar onze mening onacceptabel.

Het is gebruikelijk dat de Surinaamse overheid evenementen organiseert, waarvoor de media niet speciaal een uitnodiging hoeft te krijgen, maar toch toegang krijgt om daarvan verslag te doen. Journalisten en persfotografen zijn onder normale omstandigheden altijd welkom geweest, alleen tijdens het bewind de afgelopen 10 jaar, ontstonden er situaties waarbij bepaalde mediahuizen de toegang werd geweigerd, vanwege hun kritische berichten. Het Nationaal Informatie Instituut (NII) liet dan bij de ingang reeds weten, dat wij bijvoorbeeld, geen toegang konden krijgen. Zo heeft de redactie van dit medium jaren moeten werken, door geluidsopnames en/of beelden van gehouden samenkomsten te beluisteren, waar wij werden geboycot. Wij hopen niet weer geweerd te worden, want de CDS begint met dit soort handelingen aardig te lijken op het voormalige NII.  De regering Santokhi moet beseffen, dat geen enkele democratische samenleving goed kan functioneren, wanneer er sprake is van beknotting en/of belemmering van de vrije pers om haar werk te kunnen doen. Persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting behoren tot de pijlers van de democratische rechtsstaat. Daarom worden de regering en haar werkarmen opgeroepen, om de Surinaamse grondwet te respecteren en het recht van vrije meningsuiting en persvrijheid, niet opnieuw aan banden te leggen.

More
articles