Inspecterende organen COVID-19 zullen dagelijks controle uitvoeren

Amar Ramadhin, onze minister van Volksgezondheid, heeft verklaard, dat er concrete afspraken zijn gemaakt met de horeca-, de rijst- en de luchtvaartsector. Volgens Ramadhin is de horecasector bereid om zich aan de gestelde protocollen te houden. Hij haalde daarbij  aan dat de horecasector toegezegd heeft, dat als zij zich niet aan de gestelde protocollen houdt, de overheid mag ingrijpen. “Er is ook een Clusterteam Controle geïnstalleerd, dat de handhaving van de COVID-19-maatregelen controleert”, aldus Ramadhin gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel. Het team bestaat uit alle inspecterende organen van de overheid, namelijk de Arbeidsinspectie, de Milieu Inspectie, de Economische Controle Dienst (ECD), de politie en het leger. Ramadhin verklaarde, dat bij de installatie, er ook begrijpelijke instructies zijn opgenomen en er tevens ook duidelijke taken gesteld zijn. Volgens Ramadhin zal het Cluster Team dagelijks op pad moeten gaan, om te controleren bij welke gelegenheden er activiteiten plaatsvinden en of die ook volgens het   COVID-19-protocol worden nageleefd. Echter is de target op minstens 15 plekken gesteld.

Epidemioloog Radjesh Ori verklaarde ook de procedure die gevolgd wordt bij een met COVID-19 besmet persoon. “Als iemand in nauw contact geweest is met een covid-besmet persoon,  moet deze persoon voor 10 dagen in quarantaine, omdat die ook potentieel besmet kan zijn”, zei Ori. Hij benadrukte, dat de persoon in quarantaine, helemaal niet in contact mag komen met andere mensen. Vervolgens wordt er een contact-tracing op deze persoon uitgevoerd. Ori verklaarde, dat er asymptomatische mensen zijn, die geen klachten hoeven te vertonen, maar wel besmet zijn met het coronavirus. Er zijn ook mensen die presymptomatisch zijn. Dat zijn personen, die twee dagen, voordat zij klachten vertonen, besmettelijker kunnen zijn voor de medemens.

Onlangs maakte Ramadhin in een recente persconferentie bekend, dat er momenteel sprake is van clustergevallen, voornamelijk in de regio Paramaribo-Noord, waar met name illegale Brazilianen zich ophouden en de contact-tracing heel moeilijk op gang komt. Ramadhin zei ook, dat de informatie van de Braziliaanse clustergevallen, ongelukkig is gevallen bij de Braziliaanse ambassadeur. Ramadhin zei daarop, dat het niet de intentie van de regering is om buitenlanders te stigmatiseren of discrimineren. Ramadhin zei, dat er wel een goed contact is tussen hem en de Braziliaanse ambassadeur.

In het kader van de samenwerking, heeft de Braziliaanse regering, behalve een partij medicamenten ook een ambulance aan de Surinaamse regering geschonken. Ramadhin verduidelijkte, dat Brazilië ons bij het bestrijden van malaria, ook ondersteunt.

Volgens Ramadhin, ondersteunt de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), ‘traditional medicine’, maar er is in ons land, helaas nog geen wettelijk kader voor de traditionele geneeswijze. Ramadhin haalde daarbij aan, dat er volgens de richtlijnen van de WHO gewerkt wordt. Hierbij wordt er met ‘evidence based medicine’ gewerkt. Dat wil zeggen, dat de geneeskunde, in ons land gebaseerd is op de wetenschap als bewijs. Ramadhin verklaarde, dat er wel mensen in Suriname zijn, die open staan voor de traditionele geneeswijze, en hij roept de mensen die de coronamedicijnen met kruiden maken op, deze aan te bieden aan het ministerie, zodat er nagegaan kan worden of die werkelijk een hulp kunnen bieden, voordat er vanwege het ministerie goedkeuring kan worden gegeven voor de toepassing aan COVID-19 slachtoffer.

More
articles