‘Waar blijven verzachtende maatregelen?’

Veel burgers geven aan dat de prijzen van basisproducten, onbetaalbaar worden. Steeds meer mensen maken schulden om te overleven. Dit bleek ook uit een online opiniepeiling die een lokaal dagblad onlangs hield onder zijn lezers. Uit de peiling kwam naar voren dat 63 procent (1.086 personen), schulden heeft moeten maken om het hoofd boven water te houden. Ofschoon het duidelijk is, in welke beroerde economische situatie Suriname verkeerde toen de regering Santokhi het roer overnam, is VHP-parlementariër Sham Binda, van mening, dat de regering niet goed genoeg haar best doet om de samenleving uit de crisis te halen. Binda zegt tegenover De West, dat een degelijk plan van aanpak om de armoede te bestrijden, ontbreekt.

“Ik zou echt een tovenaar zijn, als ik dit kon oplossen.

Waar blijven de verzachtende maatregelen? Om deze problemen te kunnen oplossen, moet er een degelijk plan van aanpak gemaakt worden, echter ontbreekt dat plan. Het pakket aan maatregelen om de burgers uit de put te halen, ontbreekt helemaal. Het volk kan geen offers meer brengen, de regering moet het leven nu beter maken voor de samenleving. De DNA-leden moeten de belangen van de samenleving ook niet vergeten te behartigen, want daarvoor zijn we daar gezet”, zegt Binda. Volgens hem is het wel logisch, dat de regering de prijzen niet zo makkelijk omlaag kan krijgen, maar desondanks is hij de mening wel toegedaan, dat er een goede regelgeving moet zijn die voorkomt dat zaken uit de hand lopen. Binda benadrukt, dat burgers, in de positie waarin ze nu verkeren, niet geconfronteerd kunnen worden met alle verhogingen.

Hoewel Binda ook deel uitmaakt van de regering, zegt hij tegen het beleid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te zijn, omdat de eisen die het IMF stelt, desastreus kunnen zijn voor de samenleving. “Hoewel president Santokhi heeft meegedeeld, dat de verhogingen van de EBS en van de SWM-tarieven niet doorgevoerd zullen worden, is het toch een zorgpunt, want de doorsnee burger kan zich geen verhoging meer veroorloven. We moeten ons niet laten leiden door het IMF, we moeten juist werken aan productie en of werkgelegenheid voor Surinamers”, zegt Binda. De regering moet volgens hem de mogelijkheden bekijken om de productie te stimuleren. Binda geeft aan dat er genoeg investeerders staan te popelen om een goede deal te sluiten met Suriname. “De investeerders zijn er, we moeten ze alleen weten aan te trekken. Maar wat ze weerhoudt, is de band die we met Venezuela hebben. Indien we Europese of Amerikaanse investeerders of steun zoeken, hoewel ze niet de enige zijn, moeten we garant staan de band met Venezuela te kunnen opzeggen. We moeten samenwerken met landen die democratisch zijn. We moeten nu een standpunt innemen om goede deals te sluiten”, zegt Binda.

More
articles