Bond AZP: ‘Arbeidsonrust wordt meestal gecreëerd door werkgever’

Het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), voert sinds gisteren een sit-downactie. Het besluit hiertoe werd genomen na een algemene ledenvergadering. De actie houdt in dat het personeel aan het werk komt, inklokt, maar geen werkzaamheden uitvoert. Het personeel blijft in de liftenhal. Er is wel dispensatie verleend aan cruciale afdelingen zoals de Spoed Eisende Hulp, keuken, bewaking, Intensive Care, kinderafdeling, etc. Als de bond vandaag geen uitnodiging krijgt van de regering of een positief resultaat hoort, zullen de leden vandaag bij elkaar komen om verdere actiemodellen te bespreken.

Lloyd Pool, voorzitter van de bond personeel AZP, zegt in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat het personeel arbeidsrust wil.

“We willen arbeidsrust, maar die moet gerealiseerd worden door beide partijen, zowel de werknemers als de werkgever. Vaak wordt de arbeidsonrust gecreëerd door de werkgever. Als er geen reden is voor acties, komen er geen acties”, stelt Pool. Hij geeft aan dat hij geen andere agenda heeft zoals velen beweren, maar hij doet waarvoor hij is gekozen en dat is de belangen van de werknemers behartigen. “Er wordt ook gezegd dat we tijdens de vorige regeringsperiode niet in actie zijn gekomen, maar dat is niet waar. In april nog waren we in beraad. In politiek speelt men spelletjes, maar we hebben geen andere agenda.” Het personeel voert actie om tal van hoofdpunten. Volgens Pool had de bond in CLO-verband met minister Armand Achaibersing van Financiën, afgesproken dat er een eenmalige covid-toelage gegeven zou worden aan al het ziekenhuispersoneel. “Afgesproken was dat de minister ons zou contacten, maar dat is niet gebeurd. We willen weten wat er gaat gebeuren. Mijn collega Imro Edam (voorzitter bond ’s Lands Hospitaal, red.) die ook daar was, heeft minister Ahaibersing geprobeerd te contacten, maar zonder resultaat”, geeft Pool aan. Pool zegt verder dat ziekenhuizen een secundaire overeenkomst hebben waarover zij met de directie onderhandelen. Volgens hem is het wensenpakket reeds lang ingediend en op 1 december is er een overrenkomst bereikt met de directeur, waarbij hij op zijn beurt terug moest gaan naar de leden om te horen of zij wel of niet akkoord zijn met de overeenkomst. De directeur moest op zijn beurt teruggaan naar de Raad van Commissarissen (RvC). Echter omdat er nog geen RvC is, moest de directeur met de minister van Volksgezondheid terugkoppelen. “Op 2 december wordt de bond door de directeur geroepen om te zeggen dat er een brief van de minister van Volksgezondheid is gekomen, dat zij geen akkoord mag bereiken over punten met financiële consequenties voor het ziekenhuis.” Volgens Pool is dit vreemd, omdat in een gesprek op 21 november met de minister van Volksgezondheid, afgesproken was dat de bond mag onderhandelen met de directie, met dien verstande dat men binnen de mogelijkheden van het ziekenhuis zou blijven. ‘’Ook in de CLO meeting met Achaibersing en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken was aangegeven, dat we mochten onderhandelen. Als er nu gezegd wordt dat er geen akkoord bereikt mag worden over financiële punten, gaan de mensen boos worden”, zegt Pool. Volgens de bondsvoorzitter is er met niemand met een mes op de keel onderhandeld. Er moet volgens hem begrepen worden dat de mensen het zwaar hebben doordat veel producten en diensten enorm in prijs zijn verhoogd. “De regering moet inkomen, omdat de zorg een verantwoordelijkheid is van de overheid”, aldus Pool.

 

More
articles