Bedrijf Van Trikt kreeg deelbetaling van Belgisch adviesbureau

Onlangs heeft de onafhankelijke nieuwssite Apache, in een uitgebreid artikel informatie uit het gerechtelijk dossier vrij kunnen geven, die draait rondom de zaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en ex-governor Robert van Trikt. In het artikel van Apache zegt de managing partner van Clairfield Belgium, Hans Buysse, dat Suriname contact opnam met diverse gespecialiseerde adviseurs om de benodigde structuren op te zetten.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie bestaat uit projecten die zonder (voldoende) tegenprestatie van Clairfield uitbetaald werden en moeten worden. Volgens het dossier is naar voren gekomen, dat na het afsluiten van elk van de vijf overeenkomsten tussen Buysse en Van Trikt, de Centrale Bank een voorschot betaalde aan Clairfield. De gezamenlijke waarde hiervan bedraagt 2.552.932 euro. Een deel van dit geld heeft Buysse teruggestort op de rekening van Orion, het boekhoudingsbedrijf van Van Trikt. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie kan niet aantonen welke diensten Orion heeft geleverd die deze transactie rechtvaardigen. Buysse gaf aan, dat bij dit soort opdrachten het gebruikelijk is om met een lokale partner samen te werken. Volgens hem was voor Orion gekozen, omdat het een van de weinige revisorenkantoren in Suriname is dat internationale kwaliteit kan leveren. Ook was er in het verleden al samengewerkt met Orion.

Verder staat in het artikel, dat op dezelfde dag dat Clairfield ruim een half miljoen overmaakte naar Orion, sloot Van Trikt een tweede overeenkomst met Clairfield. Voor dit contract, genaamd Prodigy 2, werd Clairfield ingehuurd voor advies bij de opzet en het beheer van een Surinaamse participatie- en investeringsmaatschappij. Clairfield op zijn beurt, zou Orion hebben ingehuurd als lokaal bedrijf om de participatie- en investeringsmaatschappij op te richten. Toch was het de bank, en niet Clairfield zelf, die de subcontractant betaald heeft.

Het gaat om zo’n 36.000 euro als vergoeding voor ‘reiskosten en adviesuren in het kader van de Prodigy 2-overeenkomst’.

“Clairfield heeft enkel zicht op haar dienstverlening en facturatie en was niet betrokken bij andere opdrachten die Orion rechtstreeks voor de bank uitvoerde”, zegt Hans Buysse daarover. De laatste overeenkomst – Project Prodigy 5 – is gesloten op 19 september 2019 en gaat over een verkoopprijsschatting van de Surinaamse ambassades. Om op korte termijn cash te genereren – Suriname heeft een tekort – was er sprake van de verkoop van die gebouwen om ze zelf terug te huren, een zogeheten sale and lease back-operatie. Op 2 oktober 2019 heeft de Centrale Bank in het kader van die overeenkomst, 196.000 euro overgemaakt aan Clairfield. Volgens het contract dient voor de schatting echter een officiële landmeter te worden aangesteld. Ook hier is het volgens het gerecht onduidelijk, waarom Clairfield het bedrag in de en wat daartegenover stond. In totaal sloot Van Trikt voor bijna 4 miljoen euro aan overeenkomsten met Clairfield Belgium. Van de vijf contracten had Van Trikt maar voor één bevoegdheid, namelijk voor het herstructureren van het bestuur en de operaties van de CBvS, zo deelt het Openbaar Ministerie mee.

(Bron: https://www.apache.be/2020/11/26/belgisch-adviesbureau-spin-in-surinaams-corruptieweb/?sh=a6c8df4fa1d8c61a0e970-1558895614 © ApacheD)

More
articles