Fitch: ‘Begrotingstekort en schaarse vreemde valuta oorzaken downgrade’

Fitch Ratings heeft de langlopende buitenlandse valuta (LT-FC) Issuer Default Rating (IDR) van Suriname, verlaagd van C naar RD (Restricted Default). Fitch heeft ook de IDR’s van de SRD ingetrokken wegens onvoldoende informatie. De ratings van Fitch die aan Suriname zijn toegekend, zijn ongevraagd sinds 16 januari 2020. Vanaf nu heeft Fitch zijn langlopende IDR in lokale valuta en op korte termijn IDR in lokale valuta voor Suriname ingetrokken, omdat Fitch niet over voldoende informatie zal beschikken om de waarderingen in lokale valuta te beoordelen. Fitch beoordeelt geen schatkistpapier in Surinaamse dollar of andere effecten.

BEOORDELING

De verlaging van de LT-FC IDR van Suriname naar RD en de emissierating op Suriname zijn USD 550 miljoen 2026 bankbiljetten naar D van C, volgt op het verzuim van de Surinaamse regering om 25,4 miljoen USD aan rente te betalen vanwege houders van bankbiljetten binnen de 30 dagen respijtperiode die afloopt op 25 november, resulterend in een standaard.

Fitch heeft de C-rating op Suriname zijn USD 125 miljoen 2023-bankbiljetten bevestigd, waarop de rente en de aflossing van de hoofdsom actueel zijn, maar waarvan de opvattingen van Fitch zijn verwerkt in een proces van wanbetaling (zie: Fitch verlaagt de langlopende IDR in vreemde valuta van Suriname naar C, gepubliceerd op 26 oktober 2020). Op 30 oktober nodigde de regering van Suriname de houders van zowel de 2023- als de 2026-bankbiljetten uit om deel te nemen aan debatten over schuldherstructurering. Suriname heeft het vervalschema van de 2023 notes vier maanden geleden geherstructureerd (zie: Fitch verlaagt de LT-FC IDR van Suriname naar RD, gepubliceerd op 13 juli 2020). De volgende betaling van 23 miljoen USD op de aflossingsnota’s (8 miljoen USD rente en 15 miljoen USD in hoofdsom) is op 30 december verschuldigd, zoals oorspronkelijk gepland. De 2023-notes hebben een aflossingsvrije periode van 10 dagen voor de hoofdsom en een aflossingsvrije periode van 30 dagen voor rente.

Op 13 november kondigde de regering van Suriname een verzoek tot instemming aan met het oog op stopzetting tot 31 maart 2021 van 48,5 miljoen USD aan totale schuldendienst oorspronkelijk verschuldigd in oktober-december 2020 op de 2023 en 2026 bankbiljetten. De betalingen zouden een extra maand worden uitgesteld tot 26 april 2021 als Suriname een gefinancierd IMF-programma veiligstelt. Op 25 november wijzigde de regering haar voorstel om te voorzien in “de opbouw van rente tegen het dan geldende contractuele tarief op de uitgestelde rentebedragen” en verlengde de antwoordtermijn tot 4 december in reactie op de zorgen van de crediteurencommissie. Op 30 november sprak de crediteurencommissie haar steun uit voor het herziene verzoek om toestemming. Dit is het tweede verzoek om toestemming van de regering van Suriname om de buitenlandse schuldendienst in 2020 te herschikken.

Fitch is van mening dat de voorgestelde stopzetting van de schuldendienst, de fundamentele uitdagingen op het gebied van schuldhoudbaarheid van Suriname niet zal verhelpen en dat de staat in een schuldherstructureringsproces blijft. Dit weerspiegelt de hoge schuld van de overheid (die naar verwachting eind 2020, 137% van het bbp zal bedragen, zonder enige overeenkomst met crediteuren), een structureel groot begrotingstekort, moeilijke financieringsvoorwaarden en een acuut tekort aan vreemde valuta (zie: Fitch Upgrades Suriname’s LT-FC IDR naar CC, gepubliceerd op 16 juli 2020 en Fitch Downgrades Suriname’s Long-Term Foreign Currency IDR naar C, gepubliceerd op 26 oktober 2020 voor meer informatie).

More
articles