Ramdin: ‘Wij kunnen wereldwijd gerespecteerd worden’

Aan politiek productiesysteem werken

Albert Ramdin, onze minister van Buitenlandse zaken, zei afgelopen maandag in het programma To The Point, dat er momenteel een regering aan het bewind is, die voor democratie, mensenrechten, sterke instituten, transparantie, eenheid, inclusiviteit en behoorlijk bestuur op zal komen. Hij is van mening, dat als wij deze zaken bij de mensen ingang doen krijgen, wij automatisch ondersteund zullen worden, waarbij wij zo politieke, diplomatieke en economische steun kunnen krijgen. “Wij zijn daar nog niet, maar wij zijn wél op dat traject bezig. Wij moeten als natie, niet tevreden zijn met wat wij nu hebben, omdat dit ons geen duurzame ontwikkeling geeft”, aldus Ramdin. Hij zei verder, dat wij aan een politiek productiesysteem moeten werken, dat zowel traditioneel als modern is. Ramdin: “Ik denk, dat wij dan een land zullen worden, dat wereldwijd gerespecteerd zal zijn, tevens ook een voorbeeld en ook een inkomen kan bieden aan huishoudens, die een werk nodig hebben.”

Ramdin onthulde, “In 1975 hadden wij een mooi moment om eenheid en saamhorigheid in de samenleving te creëren, de etniciteit overwinnen en zo één Suriname te creëren.” Volgens Ramdin, kreeg Suriname in 1987 het gevoel, dat zij de kans had gekregen om Suriname op te bouwen, zoals wij dat zouden willen. “Wij zijn goed in staat geweest, door veerkrachtig te zijn, en uit crisissituaties te komen. Maar er is teveel gebeurd”, aldus Ramdin. Hij was voorts van mening, dat wij als samenleving met onze 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid, een duurzame Surinaamse economie, en rechtvaardige samenleving kunnen realiseren, waarbij de democratie erg sterk zal zijn en de instituten de kans krijgen om de rol te vervullen, die zij moeten vervullen. “Wij moeten een samenleving creëren, die zich voor langere tijd kan voorzien van inkomen, vrede en recreatie”, benadrukte Ramdin. Hij stelde voorts, dat wij in de toekomst om moeten gaan, met belangrijke momenten in de geschiedenis van deze samenleving. Vervolgens stelde hij, dat wij op dit moment,  sterk leiderschap verwachten.

“Om verschillende redenen, is de reputatie van Suriname in de afgelopen tien jaren zwaar aangetast”, benadrukte Ramdin. Hij verduidelijkte, dat het herstellen van onze reputatie, tijd neemt. Volgens Ramdin, gaat het om gevoelens en percepties. “Het zijn niet zaken, die je binnen één keer verbetert of terug kan krijgen. We moeten ervoor werken. In de afgelopen vier maanden en nog steeds wordt er hard gewerkt, om de inhaalslag te plegen”, zei Ramdin. Hij benadrukte, dat onze buitenlandse politiek zich baseert op het Surinaamse belang. Het Surinaams belang is niks anders, dan wat goed is voor Suriname en wat de inzet daarbij is. In elke relatie wordt er voortdurend nagedacht, of het in het voordeel van Suriname zal zijn. “Het Surinaamse belang is primaire”, benadrukte Ramdin. Volgens de minister, dat wij ons land presenteren, als republiek waar waarden en normen van democratie gelden en de mensen hun politieke rechten beschermd worden. Ook moet er geloof zijn in de onafhankelijke rechterlijke macht, waarbij men zekerheid heeft alvorens te investeren. “Ook de corruptie zal aangepakt moeten worden. Wij moeten waarden en normen, niet alleen verkondigen, maar ook in de daden omzetten”, zei Ramdin. De bewindsman beaamde, dat Suriname een klein land is, waardoor onze politieke invloed niet groot is. Wij moeten daarom onze ambities op basis van de geboden ruimte benutten. “Wij willen ‘smart-politics’: smart international diplomacy, die ervoor kunnen zorgen dat er op elk continent, goede relaties kunnen worden gerealiseerd met een aantal prominente landen, zoals Nederland, Frankrijk, België, Duitsland en de noordelijk gelegen in Europa”, aldus Ramdin. Hij onthulde, dat wij ook in Afrika begonnen zijn met het opbouwen van goede en prominente relaties. Ook wordt er aan V.S , China, India en Indonesië gedacht. Volgens Ramdin, moeten wij bij ‘smart-politics’ verschillende segmenten hebben en die zijn er door met de genoemde landen samen te werken. “Wij weten ook, dat Rusland bereid is met ons te werken, maar wij moeten analyseren en evalueren of een samenwerking in het belang van Suriname of Rusland zal werken”, stelde Ramdin.

Ramdin was voorts van mening, dat Suriname veel investeringsmogelijkheden heeft, die benut kunnen worden. Volgens hem, kan er voor wat betreft de luchtvaart, de strategische ligging van ons land ook voordeel behaald worden.

More
articles