Deel BiZa-personeel heeft geen garantie voor salaris november:

‘De minister voert geen goed beleid’

Een deel van het personeel op het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), dat kort voor de verkiezingen in dienst is genomen, heeft gisteren een gesprek gevoerd minister Bronto Somohardjo op het hoofdkantoor van het ministerie. Deze mensen hebben al maanden geen salaris ontvangen. Somohardjo was gisteren genoodzaakt uit zijn kantoor te komen om de mensen toe te spreken, waarbij zij in de gelegenheid werden gesteld, hem rechtstreeks vragen te stellen. De bewindsman heeft de mensen gisteren meer tijd gevraagd om hun stukken te toetsen op rechtmatige indienstname, omdat veel beschikkingen niet volgens de personeelswet zijn gerealiseerd. Vervolgens gaf Somohardjo aan, dat het personeelsbeleid van de overheid de afgelopen 5 jaar zeer desastreus is geweest.  “Dit is te wijten aan de NDP en de HVB”, aldus Somohardjo bij het toespreken van de ambtenaren. “Als de vorige regering nog aanzat, zou dit nooit zijn gebeurd, dat ambtenaren 7 maanden geen salaris hebben ontvangen”, aldus Jermaine Ligeon, bestuurslid van de personeelsbond bij BiZa. Volgens Ligeon kan Somohardjo het werk als minister niet aan, omdat hij na 4 maanden nog steeds niet in staat is, verslag te doen over het ambtenarenbestand. Ligeon is van mening, dat er tot nu toe geen goed beleid gevoerd is op het ministerie.

Hij vindt dat Somohardjo moet opstappen of overgeplaatst moet worden naar een ander ministerie, als hij zijn werk niet op de juiste manier kan doen. Somohardjo is brieven tegengekomen waar de voormalig directeur van het Kabinet van de President, Eugene van der San, de oud BiZa minister, Mike Noersalim heeft aangeschreven inzake het vertrappen van de personeelswet. Somohardjo wil zich niet schuldig maken aan de gemaakte fouten van zijn voorganger. Midden december 2020 hoopt het ministerie alle data verzameld te hebben van de ambtenaren. Tot dan zullen de mensen geen salaris ontvangen. Somohardjo heeft de groep toegezegd, dat de regering ze niet in de steek zal laten. De mensen zijn misleid door de regering Bouterse, maar er zal gekeken worden naar oplossingen voor alle ambtenaren om die in te zetten of uit te lenen aan de particuliere sector. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de minister nader uitleg gegeven over de stand van zaken binnen het overheidsapparaat. BEP-fractieleider Ronny Asabina ook betrokken bij de technische behandeling van de begrotingen over het dienstjaar 2020 in De Nationale Assemblee (DNA), dat het onrechtvaardig en onverantwoord is, dat ambtenaren al jaren werken, zonder dat de Personeelswet in acht wordt genomen. Hij gaf Somohardjo mee, dat bij hervorming een duidelijk moderniseringskader en beleidsdocument aanwezig moet zijn met transparante, voorspelbare en meetbare doelen en operationele plannen, alsook een duidelijk draagvlak. “De minister wil bestuurlijke vernieuwing invoeren, zonder inspraak en instemming van daarvoor in aanmerking komende actoren. Geen wonder dat hij alleen praat over het terugbrengen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 55 jaar. Ook heeft hij het over sanering van het overheidsapparaat met 15.000 tot 20.000, hetgeen een besparing van SRD 90 miljoen op jaarbasis zal opleveren. Het gaat om overheidsmanagement en niet alleen tellen van het aantal ambtenaren”, benadrukte Asabina.  Hij vindt dat Somohardjo te hard van stapel loopt en dus een pas op de plaats moet maken. In het uiterste geval, moet hij door de president tot de orde worden geroepen. De ambtenaren geven ook aan, dat zij het vertrouwen in de minister hebben opgezegd. Zij willen dat de regering een capabel persoon, de kans geeft om het ministerie van BiZa, het hart van de overheid, te leiden..

More
articles