‘Wie zorg wil, moet betalen’

VP bemiddelt in kwestie gezondheidszorg

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vanochtend een spoedoverleg gehad met leden van de Survam en verschillende kopstukken uit de gezondheidssector. Naar verluidt, heeft de vicepresident een beroep gedaan op beide partijen om een middenweg te zoeken in dit dispuut, zodat de verzekerden niet de dupe worden van deze kwestie. Naar wij vernemen, is er afgesproken om een verhoging van 45 procent aan te gaan voor de komende 6 maanden. De verzekeringsmaatschappijen zullen nu alle cijfers laten calculeren en dit zal betekenen, dat de premies per januari 2021 ook verhoogd zullen worden. Volgens een ingewijde, moet er nog veel gebeuren binnen de gezondheidszorg in Suriname. “Diverse zorgverleners zijn van mening, dat hun tarieven achterhaald zijn. De unificatie van de wisselkoers en de verhoging van brandstofprijzen hebben de urgentie om tarieven te verhogen, gekatalyseerd.

De paniek in de samenleving naar aanleiding van deze verhogingen, is ook zorgland binnengedrongen. Dit ondanks het feit, dat de overheid bij herhaling heeft toegelicht, dat het effect marginaal zou moeten zijn. Verzekeraars willen een model waarbij premies niet of zo min mogelijk worden aangepast. Zorgverleners willen behoud van inkomen, het liefst in dollars en gaan voorbij aan de verarming van de samenleving en vinden dat wie zorg wil, gewoon moet betalen”, aldus een ingewijde.

Ook de ziekenhuizen maken zich ernstig zorgen over het tekort aan financiële middelen, wat resulteert in een tekort aan medicijnen, apparatuur en bevoegd personeel.  “De situatie is zeer nijpend en wordt nijpender, omdat de crediteuren en leveranciers van medische verbruiksartikelen en voedingsmiddelen, niet conform afspraken zijn betaald door de vorige regering”, zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Hij onderkent dat de gezondheidszorg al geruime tijd in moeilijk vaarwater verkeert en dat dit dus geen nieuwigheid betreft. Al weken achtereen speelt er een nijpende kwestie tussen de verzekeraars en de zorgverleners. De Vereniging van Medici in Suriname (VMS), laboratoria en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), hebben thans aan de bel getrokken, vanwege het tekort aan financiële middelen en andere benodigdheden.  Naar verluidt, heersen er grote betalingsachterstanden door gebrek aan geld. “Dit is allemaal door de voormalige regering verkeerd aangepakt. De problemen binnen de zorgsector zijn al heel lang gaande, het heeft met meer te maken”, aldus Ramadhin.

More
articles